FM i Mathantverk

Finska mästerskapen i Mathantverk 2021

Öppen tävling för mathantverkare som leder till produktutveckling och kunskapsbyte.

FM i Mathantverk på Åland arrangeras 7-9 oktober 2021 med tävlande från Åland, Nordens alla områden samt de baltiska länderna. Syftet med de nationella tävlingarna i mathantverk är att bevara och utveckla lokala matkulturer, göra mathantverket känt och stimulera dess utveckling. Föreningen Mathantverk i Finland r.f. äger regelverket för tävlingen.

Ett FM I Mathantverk motiverar mathantverkarna på Åland att utveckla sitt företag och sina produkter då de får feedback från en jury bestående av experter och konsumenter.

FM i Mathantverk lyfter Åland som matdestination och leder till samverkan mellan utbildningar och landsbygdsföretagare på Åland.

I samband med FM i Mathantverk arrangeras avgiftsfria seminarier för besökarna. Ett övergripande tema för seminarierna är hållbarhet.

Fakta om projektet

 • 1 april 2020 – 30 november 2021

 • Projektets budget är ca 130 000 €.

  • Ålands yrkesgymnasium
  • Landsbygdsutvecklingen vid Ålands landsbygdscentrum
  • Föreningen Mathantverkare på Åland r.f.
  • Föreningen Mathantverkarna i Finland r.f.
  • Lena Brenner, Landsbygdsutveckling
  • Anna-Lena Groos, Ålands yrkesgymnasium
  • Harriet Strandvik, verksamhetsledare, föreningen Mathantverkare på Åland r.f.
  • Paula Linderbäck, Högskolan på Åland
  • Karin Limnell, Högskolan på Åland