Erika Boman

Överlärare, Programansvarig

Bild av Erika Boman
Telefon
+358 (0)18 537 783
E-post
erika.boman@ha.ax
Adress
Högskolan Norra, Neptunigatan 17,
våning 2
Webbsida
Publikationer (Google Scholar)

 

Erika arbetar som

 • överlärare och programansvarig på sjukskötarprogrammet, Högskolan på Åland
 • postdoc vid University College of Sotheast Norway, Drammen
 • gästlektor vid Umeå universitet.

Undervisar på sjukskötarprogrammet

 • Kurser inom vårdprogrammet

Examina

 • Legitimerad sjuksköterska med specialisering inom intensivvård
 • Med dr i omvårdnad
 • Lärarexamen med inriktning mot vård

Forskarpresentation

Erika Boman fick sin sjuksköterskeexamen vid Uppsala universitet år 1997. Efter detta har hon specialiserat sig inom intensivvård samt tagit examen som vårdlärare. Från Uppsala universitet erhöll hon också sin medicine magisterexamen omvårdnad. Utöver detta har hon läst ett antal fristående kurser.

I mars 2016 försvarade Erika avhandlingen: Inner strength as a health resource among older women. Även efter disputationen har Erika fortsätta arbeta med forskning som berör hälsa och livskvalitet bland äldre och är projektledare för projektet Främjande av hälsa bland äldre på Åland.

Hon är för tillfället, utöver ansällning vid högskolan, anställd som postdoc vid University College of Southeast Norway inom projektet Providing person-centred health care by new models of advanced nursing practice in cooperation with patients, clinical field and education samt gästlektor vid Umeå universitet.

Erika handleder även Anna Lundberg och Magdalena Häger i sina doktorandprojekt.

Forskningsprojekt

 • Främjande av psykisk hälsa bland äldre på Åland (projektledare)
 • Psykisk ohälsa bland äldre på Åland (sakkunnig)
 • Hälsa och livskvalitet bland äldre på Åland (projektledare)
 • Providing person-centred healthcare – by new models of advanced nursing practice in cooperation with patients, clinical field and education. (post doc)

Utbildning utöver examina

Kurser inom medicin och folkhälsovetenskap

 • Fysiologi 15 sp
 • Näring och vård B 30 sp
 • Farmakologi B 15 sp
 • Kvinnomedicin 7,5 sp
 • Folkhälsovetenskap A1 15 sp
 • Geriatrisk diagnostik och terapi 15 sp

Hälsovårdsadministration och ledarskap

 • Introduktion till hälsovårdsadministration och ledarskap 5 sp
 • Organisationsteori 5 sp
 • Ledarskap 5 sp
 • Ekonomi och budgetering inom social- och hälsovård 5 sp
 • Lagstiftning inom social- och hälsovården 5 sp

Forskarutbildningskurser

 • Forskningsmetodik, vetenskapsteori och genusvetenskap 3 sp
 • Research Ethics 3 sp
 • Reseach Methology and Biostatistics 7,5 sp
 • Logistic regression (advanced biostatistics) 1,5 sp
 • Designs of intervention studies within patient-based research 3 sp
 • Intervjun som redskap för datainsamling 7,5 sp
 • Kvalitativ innehållsanalys 7,5 sp
 • Fenomenologisk hermeneutik 8 sp
 • Det goda åldrandet – metod och perspektiv i forskning om äldre 15 sp
 • Active ageing 4,5 sp