Veronica Holmström

Vikarierande lektor, studiehandledare

Telefon
+358 (0)18 537 705
E-post
veronica.holmstrom@ha.ax
Adress
Högskolan Norra, Neptunigatan 17

Veronica är lektor och studiehandledare på sjukskötarprogrammet.