Hoppa till innehåll

Anna Lundberg

Lektor, spec.ssk, fil.mag.

Fotografi av Anna Lundberg
Telefon
+358 (0)18 537 708
E-post
annasofia.lundberg@ha.ax
Adress
Högskolan Norra, Neptunigatan 17, våning 1

 

Undervisning

Vårdkurser inom sjöfartsprogrammet

Forskning

Anna är doktorand vid Umeå Universitet

Att vara hälsovårdare i skärgården – med fokus på kliniskt beslutsfattande.

Det finns det en lång tradition på Åland att bedriva hälsovård i skärgården. Hälsovårdarnas arbetsuppgifter och det kliniska beslutsfattandet är dock sparsamt studerat på Åland och i andra områden med liknande geografiska utmaningar.
Forskningen kommer därmed att kartlägga och analysera arbetsuppgifter och kliniskt beslutsfattande hos hälsovårdare i den åländska skärgården. Även patientens tillit till och erfarenheter av den vård hälsovårdare erbjuder kommer att studeras i.

Datainsamlingen startade under våren 2019 och kommer att resultera i fyra vetenskapliga artiklar.

Forskningen sker i samarbete med Umeå universitet och Högskolan på Åland. Huvudhandledare är Erika Boman, med.dr i omvårdnad, bihandledare är Britt Inger Saveman, professor och Lina Gyllencreutz, med.dr i omvårdnad.