Ben Henriksson

Lektor | Lecturer, MSc

Telefon
+358 (0)18 537 791
E-post
ben.henriksson@ha.ax
Adress
Högskolan Södra, Navigationsskolegränd 2, våning 2

Undervisning

Affärsredovisning
Ekonomistyrning
Bokslutsteori
Bokföring och bokslut i praktiken
Företagsekonomi
IT- och affärssystem
Koncernredovisning
IFRS