Jobba på högskolan

Här hittar du alla lediga tjänster

Här hittar du lediga tjänster vid Högskolan på Åland.

Vi uppmuntrar alla med relevanta kvalifikationer att söka våra lediga tjänster – oavsett nationalitet, etnicitet, religion, ålder, funktionsvariation, kön, sexuell läggning, graviditet, civilstånd eller annat identitetsförhållande.

Viktig information till sökande: Skicka in din ansökan och bilagor till den i PDF-format. När du skickar in din ansökan till oss får du ALLTID ett automatiskt svarsmeddelande per e-post att vi har mottagit din ansökan. Om du inte får ett sådant meddelande behöver du ta kontakt med administrativa chefen.

Lediga tjänster

 • Högskolan på Åland är en liten högskola som inledde sin verksamhet den 1 januari 2003. Småskaligheten och närheten mellan studerande och anställda är ett kännetecken för Högskolan på Åland liksom den vackra miljön i sjöfartsstaden Mariehamn. 

  Högskolan på Åland är inne i en kraftig utvecklingsfas där hela verksamheten utvecklas. Högskolan kommer att introducera nya utbildningsprogram samt utveckla och förstärka pedagogiken med stöd av omfattande, flerårig finansiering från EU. Högskolan på Ålands huvudman, Ålands landskapsregering, har initierat en process att bolagisera verksamheten. Bolagiseringsprocessen förväntas bli klar under 2023.  

  Inom Högskolan på Åland finns förutom högskoleutbildningar, forskning och utvecklingsprojekt även Öppna högskolan. 

  Högskolan på Åland söker nu en 

  Vicerektor

  Vicerektorn leder och utvecklar Högskolan på Ålands pedagogiska verksamhet och personal och ansvarar för att högskolan utvecklas enligt högskolans strategi och utbildningsavtal. Uppgiften innebär även att leda och utveckla utbildningsprogram samt angränsande forskning, utveckling och innovation. Till vicerektorns ansvarsområde hör utbildningsprogrammen inom Företagsekonomi, Hospitality management samt Vård. Som vicerektor arbetar du nära och rapporterar till rektor. 

  Behörighet

  Den som väljs till vicerektor ska inneha högre högskoleexamen och doktorsexamen är starkt meriterande. Vicerektorn skall inneha bevisad kompetens och god insikt i pedagogik och förväntas ha god bevisad ledarskapsförmåga. Vi uppskattar erfarenhet inom minst ett av de högskolans utbildningsprogram som ligger inom ansvarsområdet. Vicerektorn anställs för en femårsperiod. 

  En framgångsrik skötsel av uppgiften kräver visionärt tänkande, engagerande ledarskap och utmärkt förmåga till samarbete och växelverkan med olika intressenter inom högskoleväsendet och samhället. Utvecklandet av en mångdisciplinär organisation förutsätter ett aktivt och kommunikativt arbetssätt och förmåga att leda och stöda personal genom förändringsarbetet.

  Ansökan

  Låter det intressant? Sänd din ansökan, med CV och personligt brev, via Mercuri Urval (ref.nr. FI-16572) senast den 13 december. För mera information är du välkommen att kontakta vår konsult på Mercuri Urval, Marcus Jensén tel. 040 551 7741, marcus.jensen@mercuriurval.com.

  Frågor

  Upplysningar om vicerektorsuppdraget ges också av rektor Johanna Mattila tel. 018-537700.

   

  Välkommen att bli en del av vårt glada gäng vid Högskolan på Åland!

 • Högskolan på Åland lediganslår ett moderskapsvikariat som

  Informatiker

  under tiden 22 januari till 30 november 2022, med eventuell möjlighet till förlängning.

  Biblioteket vid Högskolan på Åland är integrerat i Mariehamns stadsbibliotek där informatikern jobbar i nära samarbete med högskolebibliotekets chef.

  Till informatikerns arbetsuppgifter hör bland annat att tillsammans med bibliotekschefen fungera som kontaktbibliotekarie för högskolans utbildningsprogram och ansvara för biblioteksverksamheten vid Öppna högskolan.

  Informatikern undervisar nya studerande i informationssökning och handleder studerande under hela studietiden.

  Till arbetsuppgifterna hör också att ansvara för högskolans tidskrifter och fjärrlån samt att tillsammans med bibliotekschefen ansvara för utveckling av högskolebibliotekets e-resurser och webbsidor. Till tjänsten hör även tjänstgöring i stadsbibliotekets information.

  Vi söker dig som är serviceinriktad, noggrann och van att ta egna initiativ. Du behöver ha god
  organisations-, kommunikations- och samarbetsförmåga. Arbetet vid Högskolan på Åland är dynamiskt
  och arbetsmetoderna utvecklas kontinuerligt då nya IT-baserade lösningar tas i bruk, vilket betyder att
  du behöver vara intresserad av att utveckla dina arbetsuppgifter med de nya programmen som
  hjälpmedel.

  Behörighet

  Behörighetskrav för tjänsten är högskoleexamen i vilken ingår eller utöver vilken har avlagts minst 60
  studiepoäng ämnesstudier inom biblioteks- och informationsvetenskap.

  Lön

  Enligt landskapsregeringens tjänstekollektivavtal 2 828,20 € – 3 611,89 € (beroende på antal
  erfarenhetsår) + allmänna tillägget 121,24 €

  Arbetstid

  Heltid (36,25h/ vecka)

  Frågor

  Har du frågor om befattningen får du gärna kontakta bibliotekschef Linda Lundgren tfn +358 (0)18 537707.

  Ansökan

  Din ansökan med cv vill vi ha i pdf-format senast den 25 november 2021 kl 18.00 och vi önskar att du skickar dem per e-post med märket “vik Informatiker” till adressen jobb@ha.ax.

  Viktig information till sökande

  När du skickar in din ansökan till oss får du alltid ett automatiskt svarsmeddelande per e-post att vi har mottagit din ansökan. Om du inte får ett sådant meddelande behöver du ta kontakt med administrativa chefen.

   

  Välkommen att bli en del av vårt glada gäng vid Högskolan på Åland!

 • Vi lediganslår en tidsbunden befattning som

  IT-assistent

  från och med den 6 december 2021 eller enligt överenskommelse till och med 31 juli 2022

  Vi söker dig som gillar att serva, stödja och hjälpa samt har ett intresse för teknik. Du är systematisk och lyhörd samt gillar att ha mycket på gång.

  Till IT-assistentens uppgifter hör bland annat att:

  • stödja personal och studerande med olika IT frågor och/eller problem
  • ta emot, lösa och kvittera ärenden i ärendesystemet
  • registrera och lösa ärenden via telefonsupport,
  • granska och komplettera öppna ärenden i ärendesystemet
  • vid behov ge både tekniskt stöd och användarsupport
  • serva och underhålla IT utrustningen i högskolans utrymmen
  • serva och underhålla personalens IT utrustning och Mobila verktyg
  • administrera användare och licenser
  • vara i beredskap att vid behov arbeta obekväma arbetstider
  • övriga arbetsuppgifter enligt förmannens anvisning.

  Behörighetskrav

  Gymnasie- eller yrkesskoleexamen inom IT eller motsvarande teknisk examen. Lämplig arbetserfarenhet av motsvarande arbetsuppgifter efter avlagd examen.

  Övriga kompetenser

  Erfarenheter från utbildning, arbetsuppgifter inom utbildningsenheter och goda språkkunskaper är meriterande.

  Vidare är erfarenhet av/kunskaper i något/några av följande områden meriterande:

  • servermiljöer, domäner, webb, moln såsom MS AD, Google Workspace, Google Cloud, MS Azure, MS Office 365
  • Windows, Linux och andra OS
  • administrativa verktyg/program
  • federerade-/enkla autentiseringar (SSO)
  • Office-programmen
  • Multimedia

  Lön

  Enligt landskapets tjänstekollektivavtal 2 134,99 € – 2 726,60 € (beroende på antal erfarenhetsår) + allmänna tillägget 121,24 €.

  Arbetstid

  Heltid, 36,25 h/vecka

  Frågor

  Har du frågor om befattningen får du gärna kontakta vicerektor Bengt Englund, tfn +358 (0)18 537739.

  Ansökan

  Din ansökan med cv vill vi ha i pdf-format senast den 25 november 2021 kl 18.00 och vi önskar att du skickar dem per e-post med märket “IT-assistent” till adressen jobb@ha.ax.

  Viktig information till sökande

  När du skickar in din ansökan till oss får du alltid ett automatiskt svarsmeddelande per e-post att vi har mottagit din ansökan. Om du inte får ett sådant meddelande behöver du ta kontakt med administrativa chefen.

   

  Välkommen att bli en del av vårt glada gäng vid Högskolan på Åland!

 • Vi lediganslår en befattning som

  Projektledare/affärsutvecklingscoach för Business Lab Åland

  under tiden snarast – 31 december 2022

  Business Lab Åland (BLÅ) är ett ERUF-projekt och har sedan 2014 erbjudit ett resurseffektivt koncept som hjälpt ett flertal åländska nyetablerade företag att växa. BLÅ går nu in i en ny utvecklingsfas där digitalisering och hållbarhet blir fokusområden. Under projektperioden ska, utöver coachning av deltagande företag, nya kontakter skapas med innovationscentrum i närregionen och ett nytt inriktningsalternativ inom utbildningsprogrammet för företagsekonomi mot entreprenörskap piloteras vid Högskolan på Åland.

  Kvalifikationer

  Vi söker dig som har kompetens i och erfarenhet av entreprenörskap och projektledning. Du brinner för att få entreprenörer att utveckla sin affärsmodell från idé till lönsam, växande affär genom coachning som metod. Du förstår hur digitalisering kan användas för att skapa affärsnytta och utveckla företag. Du är kommunikativ, tålmodig, lyhörd, entusiasmerande och besitter en god erfarenhet av att driva företag. Meriterande är kunskap om finansiering av uppstartsbolag.

  Vi söker dig som har erfarenhet av budgetansvar, har ett brett samarbetsnätverk, är självständig och drivande. Du har lätt att uttrycka dig på svenska i tal och skrift och har ett positivt arbetssätt. Du arbetar systematiskt och strukturerat. Ytterligare förväntar vi oss att du har god kännedom om FN:s hållbarhetsmål samt Utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland och har förståelse för hur företag behöver beakta dem i sin verksamhet.

  Arbetsuppgifter

  Som projektledare/affärsutvecklingscoach för Business Lab har du helhetsansvar för Business Lab, från marknadsföring och ansökningsprocess till coachning och budgetering. Du är en länk mellan företag, samarbetspartners och utbildningsprogrammet företagsekonomi vid HÅ. Till projektet hör att en tradenomutbildning med entreprenörskap som inriktning, inom programmet för företagsekonomi vid HÅ, piloteras. Inom projektet ska även kontakter till innovationscentrum i närliggande regioner initieras och etableras.

  Behörighetskrav

  Högskoleexamen med lämplig inriktning.

  Lön

  Enligt landskapets tjänstekollektivavtal, 3296,15 – 4175,92 € inkl allmänna tillägget 121,24 €, beroende
  på antal erfarenhetsår.

  Arbetstid

  Heltid, 36,25 h/vecka

  Ansökan

  Din ansökan med cv och eventuellt andra dokument och meriter som du vill åberopa vill vi ha i PDF-format senast den 8 oktober 2021. Vi önskar att du skickar dem per e-post med märket “Projektledare BLÅ” till adressen jobb@ha.ax.

  Frågor

  Har du frågor om befattningen får du gärna kontakta FUI-ansvarig Paula Linderbäck tfn +358 (0)18 537 788, paula.linderback@ha.ax eller vicerektor Sven Schauman, tfn +358 (0)18 537 766, sven.schauman@ha.ax.

  Viktig information till sökande

  När du skickar in din ansökan till oss får du alltid ett automatiskt svarsmeddelande per e-post att vi har mottagit din ansökan. Om du inte får ett sådant meddelande behöver du ta kontakt med vår administrativa chef Anna Janson, tfn +358 (0)18 537 775, anna.janson@ha.ax.

   

  Välkommen att bli en del av vårt glada gäng vid Högskolan på Åland!

   

  EU-flagganEuropeiska regionala utvecklingsfonden