Hoppa till innehåll
Studerande

Extern studerande

Läs programkurser utan att vara antagen till ett utbildningsprogram

Om du vill studera vid ett utbildningsprogram vid högskolan, men inte är behörig eller inte blivit antagen, har du möjlighet att studera som extern studerande. Det innebär att du läser programkurser tillsammans med de studerande på programmet, med målsättning att bli behörig för att kunna söka in till utbildningen och ta examen.

Vad innebär det att vara extern studerande?

Som extern studerande kan du gå enstaka kurser vid något av högskolans utbildningsprogram utan att vara inskriven i högskolan. Du behöver inte uppfylla behörighetskraven för programmet för att delta som extern studerande.

Att studera som extern studerande innebär att du:

  • har rätt att delta i kursen/kurserna på samma villkor som de programstuderande
  • betalar en terminsavgift till Öppna högskolan som även inkluderar deltagande i Öppna högskolans övriga universitets- och yrkeshögskolekurser den terminen
  • får intyg över avlagda studieprestationer, som du kan få tillgodo om du sen söker in och blir antagen till programmet

Bli behörig att söka in till utbildningen

Efter att ha avlagt 60 sp, varav minst 25 sp i huvudämnet, som extern studerande har du rätt att söka in till utbildningsprogram och betraktas som behörig sökande.

Ansök om att bli extern studerande

För att söka in som extern studerande ska du först kontakta studiehandledaren vid det utbildningsprogram du är intresserad av att studera vid, för att få hjälp med att välja vilka kurser du ska ansöka till.

Fyll sedan i ansökningsblanketten för extern studerande. Vicerektorn beviljar/avslår anhållan.

När du antagits som extern studerande och betalat terminsavgift till Öppna högskolan får du inloggning till högskolans nätverk och kan delta i kursen/kurserna du antagits till.