Hoppa till innehåll

Ålands covid-19 populationskohort

En longitudinell epidemiologisk studie och kartläggning av befolkningens erfarenheter och beteenden.

För att kunna hantera pågående och eventuellt kommande pandemier krävs kunskap. Vi behöver lära oss mer om SARS-CoV-2, det virus som orsakar covid-19. Men vi behöver också få kunskap om pandemins konsekvenser för befolkningen.

Syftet med studien är att studera infektionsförekomst, kunskap, riskuppfattning, förebyggande beteende samt tillit till olika samhällsaktörer gällande covid-19.

Datainsamlingen sker genom:

  1. Provtagning
  2. Enkät
  3. Fokusgruppintervjuer

Datainsamlingen påbörjades i december 2020. Studien pågår i sex månader (med eventuell förlängning upp till ett år). Alla deltagare kommer få lämna prover med tre månaders mellanrum och enkäten fylls i vid start och efter sex månader. Totalt har fyra fokusgruppintervjuer genomförts.

Jag känner mig lyckligt lottad att få arbeta i en tvärprofessionell forskargrupp med så mycket kunskap och erfarenhet. Som ansvarig för fokusgruppintervjuerna har jag dessutom fått förmånen att träffa och samtala med flera av deltagarna. Det som slår mig är hur olika vi erfar pandemin , säger överlärare Erika Boman.

Projektpartners

Studien är ett samarbete mellan THL (Institutet för hälsa- och välfärd), European Programme for Intervention Epidemiology Training (EPIET), Landskapsregeringen, Bimelix/Medimar, Ålands hälso-och sjukvård och Högskolan på Åland. Högskolan på Åland är framför allt engagerade i del 2 och 3.

Kontaktperson

Projektledare för covid-19-projektet på Högskolan på Åland är överlärare/med. dr. Erika Boman.

Mer information om projektet finns på Ålands hälso-och sjukvårds webbplats.

Publikationer