Skip to main content

Erika Boman

Research Affiliate

 

Erika är affilierad forskare på Högskolan

Examina

 • Legitimerad sjuksköterska med specialisering inom intensivvård
 • Medicine doktor (inriktning: omvårdnad)
 • Yrkeslärarexamen (inriktning: vård)

Forskarpresentation

Erika Boman är sjuksköterska med specialisering inom intensivvård samt är utbildad vårdlärare. I mars 2016 disputerade Erika och har efter det fortsatt arbeta med forskning och projekt som berör äldres hälsa och livsvillkor. Ett annat fokusområde är vårdpersonalens kompetens att möta utmaningarna i dagens hälso- och sjukvård.

Forskning/projekt

Utbildning utöver examina

Pedagogik

 • Behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning 1: 7,5 sp, Avancerad nivå

Kurser inom medicin och folkhälsovetenskap

 • Fysiologi 15 sp
 • Näring och vård B 30 sp
 • Farmakologi B 15 sp
 • Kvinnomedicin 7,5 sp
 • Folkhälsovetenskap A1 15 sp
 • Geriatrisk diagnostik och terapi 15 sp

Hälsovårdsadministration, ledarskap och kvalitetsutveckling

 • Introduktion till hälsovårdsadministration och ledarskap 5 sp
 • Organisationsteori 5 sp
 • Ledarskap 5 sp
 • Ekonomi och budgetering inom social- och hälsovård 5 sp
 • Lagstiftning inom social- och hälsovården 5 sp
 • Kvalitet och kvalitetsutveckling 7,5 sp
 • Evaluation for change 15 sp

Forskarutbildningskurser

 • From Junior to Senior Researcher in Ageing and Health (postdoc)
 • Forskarhandledning i praktiken (postdoc)
 • Forskningsmetodik, vetenskapsteori och genusvetenskap 3 sp
 • Research Ethics 3 sp
 • Reseach Methology and Biostatistics 7,5 sp
 • Logistic regression (advanced biostatistics) 1,5 sp
 • Designs of intervention studies within patient-based research 3 sp
 • Intervjun som redskap för datainsamling 7,5 sp
 • Kvalitativ innehållsanalys 7,5 sp
 • Fenomenologisk hermeneutik 8 sp
 • Det goda åldrandet – metod och perspektiv i forskning om äldre 15 sp
 • Active ageing 4,5 sp

Erfarenhet av studiedesigns/metoder

 • tvärsnittsstudier och longitudinella observationsstudier
 • populationsstudier
 • individuella intervjuer och fokusgruppintervjuer
 • aktionsforskning
 • grounded theory design
 • singel subject design
 • non-inferiority study design
 • review (integrativ litteratursammanställning)
 • logistisk och multipel regressionsanalys
 • kvalitativ innehållsanalys, tematisk analys, fenomenologisk hermeneutisk analysmetod

Samverkan och förtroendeuppdrag

 • Medlem i styrgruppen för GERDA – tvärvetenskapligt forskningssamarbete för att studera och främja äldres hälsa och livsvillkor, oktober 2021 – pågår
 • Medlem i Nordic/Baltic APN-EDU Network samt KLIAS opettajaverkosto (nätverk för att stärka avancerad klinisk sjukskötarkompetens), augusti 2019 – maj 2022
 • Medlem i ombudsmannanämnden, Ålands ombudsmannamyndighet, mars 2021 – pågår
 • Medlem i arbetsgrupp för att bereda seminarier om psykisk ohälsa i spåren av coronapandemin och hur den psykiska hälsan kan främjas, Ålands landskapsregering, januari 2021 – oktober 2021
 • Sakkunnig i projektet Psykisk ohälsa bland äldre på Åland, Ålands landskapsregering. 2017 – 2019
 • Medlem i styrelsen för Högskolan på Åland, januari 2021 – maj 2022
 • Medlem i ledningsgruppen för Högskolan på Åland, augusti 2019 – augusti 2020