Välkommen till Åland Gear Up!

Åland Gear Up! är ett tvåårigt utbildningsprojekt som ska hjälpa dig som på något sätt gör en insats i turismsektorn, såväl företagare, verksamheter, föreningar och privatpersoner är välkomna att delta i Gear Up. Gasen i botten, så kör vi!

Vem kan delta? Vilken utbildning kommer jag att få?
Allt det kan du läsa om här.

Måndagen 24 januari 2022 klockan 8.00 är sista dagen för anmälan till utbildningen. Utbildningen startar den 14 februari 2022.

Fler artiklar