Info om urvalsprov för sökande till sjukskötarprogrammet

Information om urvalsprovet 2021

Obligatoriskt urvalsprov till sjukskötarprogrammet hålls tisdagen den 8 juni 2021 kl 15-18 på Högskolan Norra, Neptunigatan 17, Mariehamn.

Urvalsprovet innehåller matematik, engelska samt en del med vårdrelaterade ämnen. Mera infon och exempelfrågor har skickats via e-post till alla sökande. Har du inte fått info per e-post, ta då kontakt via info@ha.ax.

Godkänt resultat av urvalsprovet är en förutsättning för att kunna antas till programmet.

Anmälan dig senast 26 maj

Anmäl dig till urvalsprovet per epost till adressen info@ha.ax senast 26 maj.

Info för dig som inte bor i Finland

Om du bor utanför Finland och inte är finsk medborgare kan du skriva urvalsprovet samma tidpunkt (8 juni kl 15-18) i ditt hemland.

För att kunna göra det behöver du själv bekosta och hitta en högskola eller motsvarande myndighet som åtar sig att arrangera urvalsprovet för dig. Meddela oss kontaktuppgifterna till myndigheten och personen du diskuterat med som åtagit sig uppdraget senast 26 maj till info@ha.ax så gör vi bedömningen ifall arrangemanget är genomförbart.

Du är alternativt också välkommen att skriva urvalsprovet i Mariehamn 8 juni med beaktande av rådande regler för gränsövergång.

Info om pandemin från Gränsbevakningen
Info om resor under pandemin från Institutet för hälsa och väldfärd

Frågor?

Om du undrar över något kan du kontakta vår informationskoordinator Annika Lindqvist på tfn +358 (0)18 537 702 eller via e-post info@ha.ax.

Fler artiklar

Tävlingsuppgift på kursen Business English

Inom kursen "Business English" ordnades i april 2021 en tävling där uppgiften var att skriva en journalistisk text om ett virtuellt företagsbesök. Följande artikel valdes ut som ett bra exempel på hur man skriver en sammanfattning på en videointervju:

Läs mer