Högskolan först i Finland med virtuell patientsimulator

Studerande vid Högskolan på Åland kan numera träna på att undersöka och behandla virtuella patienter. Högskolan är först i Finland att använda Body Interact, är en avancerad programvara som används vid flera högskolor och universitet runt om i världen.

 

– Body Interact erbjuder studerande möjligheter att träna kliniskt beslutsfattande i en säker miljö där inga patienter kan komma till skada. Ur patientsäkerhetsperspektiv bedömer vi att detta är viktigt, att få träna sig i kliniskt beslutsfattande innan man hamnar i ett skarpt läge, berättar Erika Boman, programansvarig på sjukskötarutbildningen.

 

Det är inte bara blivande sjukskötare som kommer att ha nytta av att kunna träna på virtuella patienter i sin utbildning. Även studerande på sjökaptensprogrammet och kursdeltagare som går sjukvårdskurser via Öppna högskolan och via Ålands Sjösäkerhetscentrum kan använda den virtuella simulatorn för att testa sina teoretiska kunskaper i realistiska scenarion.

Body Interact innehåller cirka 160 olika scenarion och 300 hälsotillstånd att välja mellan. De studerande kan individuellt, i grupp eller gemensamt hela klassen öva på att utföra undersökningar och behandlingar på de virtuella patienterna. Efter varje scenario utvärderar programvaran de studerandes prestation och ger feedback. Deltagarna får veta om de har gjort några misstag och vad de behöver läsa in sig på mera samt vad de har gjort rätt i sin bedömning av patienten.

 

– Simuleringar med hjälp av AI och digital virtualisering blir allt vanligare i all utbildning och speciellt när det gäller att öva sig inför kritiska situationer som berör människors hälsa och säkerhet. Högskolan vill gärna ligga i täten av denna utveckling och därmed kunna erbjuda studerande moderna och trygga redskap för inlärning av svårare och mera kritiska arbetsmoment, berättar rektor Johanna Mattila.

 

Det digitaliserade simuleringsprogrammet kommer att bli ett spännande komplement till högskolans simulatordocka SimMan 3G och undervisningen på sjukvårdskurserna.

Läs mer om programmet på bodyinteract.com

Fler artiklar

Är du vår nya vicerektor?

Just nu söker vi en ny vicerektor. Till vicerektorns ansvarsområde hör utbildningsprogrammen inom elektroteknik, informationsteknik, maskinteknik och sjöfart samt högskolans internationalisering och alumn verksamhet.  Sista ansökningsdag är 22 augusti.

Läs mer

Är du vår nya medarbetare?

Högskolan har tre lediga tjänster - vicerektor, förändringskoordinator och FUI-ansvarig - ute nu. Låter det intressant? Sista ansökningsdag för vicerektor är den 22 augusti 2020, för övriga den 3 augusti 2022.

Läs mer