Presentationer av examensarbeten

Vårens presentationer av examensarbeten hålls online

Två gånger i året hålls offentliga presentationer där högskolans studerande presenterar sina examensarbete för allmänheten. På grund av Corona-restriktionerna genomförs också höstens examenspresentationer online.

 • Tisdag 12 maj 2020, kl 08.55-13.35 presenteras examensarbeten från utbildningsprogrammen i elektroteknik, maskinteknik och sjökapten. Program för dagen. Delta i presentationerna.
 • Onsdag 13 maj 2020, kl 08.55-15.30 presenteras examensarbeten från utbildningsprogrammen i företagsekonomi, it och Hospitality Management. Program för dagen. Delta i presentationerna.
 • Onsdag 27 maj 2020, kl 08.55-11.40 presenteras examensarbeten från sjukskötarutbildningen.
  Program för dagen

Information för deltagare (publiken)

 • Presentationerna hålls via Google Meet.
  Länk till att delta i presentationerna 17 december.
 • Moderatorn godkänner insläpp, det kan ibland dröja en stund innan du blir insläpp på seminariet.
 • Stäng av din kamera och mikrofon. Speciellt viktigt om du ansluter mitt under en presentation.
 • Frågor till presentatörerna ställs i slutet av varje presentation efter att moderatorn öppnat för frågor från publiken. Endast under frågestunderna kan publiken sätta på sin mikrofon.
 • Har du frågor om presentationerna kan du kontakta moderatorn Sven Schauman.

Program

 • 08.55 Introduktion, vicerektor Sven Schauman

  SJUKSKÖTARE

  09.00 Bettina Gröning, Sandra Johansson: Hinder och möjligheter till livsstilsförändring vid övervikt – ur patientens perspektiv
  09.20 Johannes Friberg, Mia Gustafsson: Det levda lidandet – kvinnors erfarenheter av postpartumdepression
  09.40 Liselott Eriksson, Annelie Österman: Kvinnors erfarenheter av klimakteriet
  10.00 Emilia Gustafsson, Louise Nyberg: Nutritionsvården – en utmaning med många möjligheter
  10.20 Paus (10 min)
  10.30 Nina Behm, Amanda Engström: Hjärtstillestånd – sjukskötarens erfarenheter av omvårdnadssituationen
  10.50 Josefine Johansson, Emeli Mattsson: Kvinnors upplevelse av vårdpersonalens stöd vid missfall
  11.10 Nina Axelsson: Kol-patienters erfarenhet av lungrehabilitering
  11.30 Avslutning, Sven Schauman

 • 08.55 Introduktion av vicerektor Sven Schauman

  Företagsekonomi

  09.00 Frida Sjöroos: Att anlägga en äppelodling – en investeringskalkyl
  09.15 Arnel Kahrimanovic, Selma Mesic: GDPR och dess påverkan i det åländska samhället
  09.30 Heidi de Oliveira: Kan den låga åländska arbetslösheten förklaras med effektiv arbetsmarknadsmatchning?
  09.45 Paus

  Informationsteknik

  10.00 Daniel Häggblom: Alandia Bostäder – hemsida
  10.15 Maiken Söderlund: Prototyp Mobilapp för Crosskey Banking Solutions
  10.45 Jan Jakobsson: Sport League Administration Application
  11.00 Lunch

  Hospitality Management

  11.50 Introduktion av vicerektor Sven Schauman
  11.55 Frida Hellström: Hästturism – tjänstekvalitet och upplevelser i Norden
  12.10 Linda Metsik: Hur ser resebyråernas framtid ut? En kvalitativ undersökning bland reseföretag på Åland
  12.25 Erika Gustafsson: Personalhantering inom restaurangbranschen. Hur skapar man en hållbar arbetsplats för anställda?
  12.40 Fredrika Rundberg: Urban odling på grönt tak – något för en restaurang?
  12.55 Janina Engman, Matilda Westerlund: Mörk turism – närvaro och marknadsföring på Åland
  13.10 Samuel Stenroos: Safarijakt i Tanzania – en turismprodukt för framtiden?
  13.25 Paus, 10 min
  13.35 Sebastian Geijer: En multifunktionell bar – Att optimera gästens upplevelse
  14.05 Katarina Weckman: Safari Zone på Åland – kan Pokemon Go användas för att öka inresandet till Åland?
  14.20 Emma Jägerskiöld: Djurvänlig turism – hur kan man vara en djurvänlig turist?
  14.35 Anna-Maria Sundelin: Affärsplan vid startande av eget företag
  15.05 Cecilia Granroth: Digital marknadsföring – marknadsföring på sociala medier inom hotell och restaurangbranschen på Åland
  15.20 Sammanfattning, Sven Schauman

 • 08.55 Introduktion av vicerektor Bengt Englund

  Sjökapten

  09.00 Ricard Sylvan, Andreas Renman: Sociala medier till sjöss
  09.15 Adam Ramos: Azimuth Thruster Maneuvering: Training Vessel
  09.30 Samuli Silvennoinen: Minskning av motstånd på fartygsskrov med lufttrycksanordningar
  09.45 Paus

  Maskinteknik

  10.00 Jonas Gåsste: Arbetsmiljö och risktaganden i maskinrum
  10.15 Jens Boxberg, Adam Forsström: Projektering av ORC-anläggning
  10.30 Tobias Blomqvist, Kristoffer Granberg: Nyinstallation av ångpanna, Finbo Cargo
  10.45 John Karlström: Installation av flispanna
  11.00 Niklas Nordqvist: Ljudisolering samt hälsorisker vid förlängd vistelse i förhöjda ljudnivåer
  11.15 Mathias Hinrichs, Renan de Andrade: Methodology for Seismic Analysis of Electrically Operated Globe Valve
  11.30 Lunch

Publicering av examensarbeten i fulltext

Höstens examensarbeten kommer efter presentationerna att publiceras i fulltext på theseus.fi. I databasen hittar du examensarbeten från Högskolan på Åland från 2016 och framåt. Theseus är de finländska yrkeshögskolornas gemensamma databas för examensuppsatser.

Fler artiklar

Nu kan du söka till “Åland Gear Up” igen!

Såväl företagare, verksamheter, föreningar och privatpersoner är välkomna att delta i Gear Up. Första omgången avslutades i våras och nu kan man ansöka till en ny omgång, som startar 11 oktober 2022.

Läs mer

Är du vår nya vicerektor?

Just nu söker vi en ny vicerektor. Till vicerektorns ansvarsområde hör utbildningsprogrammen inom elektroteknik, informationsteknik, maskinteknik och sjöfart samt högskolans internationalisering och alumn verksamhet.  Sista ansökningsdag är 22 augusti.

Läs mer