Skip to main content

Veronica Holmström

Deputy Lecturer, Student Counsellor

Foto av Veronica Holmström
Phone
+358 (0)18 537 705
E-mail
veronica.holmstrom@ha.ax
Address
Högskolan Norra, Neptunigatan 17

Veronica är lektor och studiehandledare på sjukskötarprogrammet.