Skip to main content

Ben Henriksson

On leave of absence

ild av Ben Henriksson

Undervisning

Affärsredovisning
Ekonomistyrning
Bokslutsteori
Bokföring och bokslut i praktiken
Företagsekonomi
IT- och affärssystem
Koncernredovisning
IFRS