Skip to main content

Anna Lundberg

Lecturer

Fotografi av Anna Lundberg
Phone
+358 (0)18 537 708
E-mail
annasofia.lundberg@ha.ax
Address
Högskolan Norra, Neptunigatan 17, våning 1

 

Undervisning

Vårdkurser inom sjöfartsprogrammet

Forskning

Anna är doktorand vid Umeå Universitet

Att vara hälsovårdare i skärgården – med fokus på kliniskt beslutsfattande.

Det finns det en lång tradition på Åland att bedriva hälsovård i skärgården. Hälsovårdarnas arbetsuppgifter och det kliniska beslutsfattandet är dock sparsamt studerat på Åland och i andra områden med liknande geografiska utmaningar.
Forskningen kommer därmed att kartlägga och analysera arbetsuppgifter och kliniskt beslutsfattande hos hälsovårdare i den åländska skärgården. Även patientens tillit till och erfarenheter av den vård hälsovårdare erbjuder kommer att studeras i.

Datainsamlingen startade under våren 2019 och kommer att resultera i fyra vetenskapliga artiklar.

Forskningen sker i samarbete med Umeå universitet och Högskolan på Åland. Huvudhandledare är Erika Boman, med.dr i omvårdnad, bihandledare är Britt Inger Saveman, professor och Lina Gyllencreutz, med.dr i omvårdnad.

Publikationer

Lundberg, A., Gyllencreutz, L., Saveman, B-I., & Boman, E. Characteristics of nursing encounters in primary healthcare in remote areas: A survey of nurses’ patient record documentation and self- report. Nordic Journal of Nursing Research. Accepted: 23 rd of October 2020. https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/2057158520973165

Lundberg, A., Santamäki-Fischer, R., Gyllencreutz, L., Saveman, B-I., & Boman, E. Standing alone on the frontline. The meaning of being a nurse in the archipelago – A phenomenological hermeneutical study. Scandinavian Journal of Caring Sciences. Accepted: 16th of April 2023. https://doi.org/10.1111/scs.13178

Konferenser

Learning process from task to simulation. Anna Lundberg ÅUAS, Nina Rantalaiho-Kulo TUAS. 16 th International Symposium on Maritime Health (ISMH16), Hamburg 2019.

Nordic Conference in Nursing Research 2021, Copenhagen. Anna Lundberg ÅUAS. Characteristics of nursing encounters in primary healthcare in remote areas: A survey of nurses’ patient record documentation and self- report. Oral presentation.