Presentationer av examensarbeten

Vårens presentationer av examensarbeten hålls online

Två gånger i året hålls offentliga presentationer där högskolans studerande presenterar sina examensarbete för allmänheten. På grund av Corona-restriktionerna genomförs vårens examenspresentationer online.

Tidigare genomförda:

 • Tisdag 12 maj 2020, kl 08.55-13.35 presenteras examensarbeten från utbildningsprogrammen i elektroteknik, maskinteknik och sjökapten. Program för dagen. Delta i presentationerna.
 • Onsdag 13 maj 2020, kl 08.55-15.30 presenteras examensarbeten från utbildningsprogrammen i företagsekonomi, it och Hospitality Management. Program för dagen. Delta i presentationerna.

Information för deltagare (publiken)

 • Presentationerna hålls via Google Meet.
  Länk till att delta i presentationerna 27 maj.
 • Moderatorn godkänner insläpp, det kan ibland dröja en stund innan du blir insläpp på seminariet.
 • Stäng av din kamera och mikrofon. Speciellt viktigt om du ansluter mitt under en presentation.
 • Frågor till presentatörerna ställs i slutet av varje presentation efter att moderatorn öppnat för frågor från publiken. Endast under frågestunderna kan publiken sätta på sin mikrofon.
 • Har du frågor om presentationerna kan du kontakta moderatorn Sven Schauman (27 maj)

Program

 • 08.55 Introduktion, vicerektor Sven Schauman

  SJUKSKÖTARE

  09.00 Bettina Gröning, Sandra Johansson: Hinder och möjligheter till livsstilsförändring vid övervikt – ur patientens perspektiv
  09.20 Johannes Friberg, Mia Gustafsson: Det levda lidandet – kvinnors erfarenheter av postpartumdepression
  09.40 Liselott Eriksson, Annelie Österman: Kvinnors erfarenheter av klimakteriet
  10.00 Emilia Gustafsson, Louise Nyberg: Nutritionsvården – en utmaning med många möjligheter
  10.20 Paus (10 min)
  10.30 Nina Behm, Amanda Engström: Hjärtstillestånd – sjukskötarens erfarenheter av omvårdnadssituationen
  10.50 Josefine Johansson, Emeli Mattsson: Kvinnors upplevelse av vårdpersonalens stöd vid missfall
  11.10 Nina Axelsson: Kol-patienters erfarenhet av lungrehabilitering
  11.30 Avslutning, Sven Schauman

 • 08.55 Introduktion av vicerektor Sven Schauman

  Företagsekonomi

  09.00 Frida Sjöroos: Att anlägga en äppelodling – en investeringskalkyl
  09.15 Arnel Kahrimanovic, Selma Mesic: GDPR och dess påverkan i det åländska samhället
  09.30 Heidi de Oliveira: Kan den låga åländska arbetslösheten förklaras med effektiv arbetsmarknadsmatchning?
  09.45 Paus

  Informationsteknik

  10.00 Daniel Häggblom: Alandia Bostäder – hemsida
  10.15 Maiken Söderlund: Prototyp Mobilapp för Crosskey Banking Solutions
  10.45 Jan Jakobsson: Sport League Administration Application
  11.00 Lunch

  Hospitality Management

  11.50 Introduktion av vicerektor Sven Schauman
  11.55 Frida Hellström: Hästturism – tjänstekvalitet och upplevelser i Norden
  12.10 Linda Metsik: Hur ser resebyråernas framtid ut? En kvalitativ undersökning bland reseföretag på Åland
  12.25 Erika Gustafsson: Personalhantering inom restaurangbranschen. Hur skapar man en hållbar arbetsplats för anställda?
  12.40 Fredrika Rundberg: Urban odling på grönt tak – något för en restaurang?
  12.55 Janina Engman, Matilda Westerlund: Mörk turism – närvaro och marknadsföring på Åland
  13.10 Samuel Stenroos: Safarijakt i Tanzania – en turismprodukt för framtiden?
  13.25 Paus, 10 min
  13.35 Sebastian Geijer: En multifunktionell bar – Att optimera gästens upplevelse
  14.05 Katarina Weckman: Safari Zone på Åland – kan Pokemon Go användas för att öka inresandet till Åland?
  14.20 Emma Jägerskiöld: Djurvänlig turism – hur kan man vara en djurvänlig turist?
  14.35 Anna-Maria Sundelin: Affärsplan vid startande av eget företag
  15.05 Cecilia Granroth: Digital marknadsföring – marknadsföring på sociala medier inom hotell och restaurangbranschen på Åland
  15.20 Sammanfattning, Sven Schauman

 • 08.55 Introduktion av vicerektor Bengt Englund

  Sjökapten

  09.00 Ricard Sylvan, Andreas Renman: Sociala medier till sjöss
  09.15 Adam Ramos: Azimuth Thruster Maneuvering: Training Vessel
  09.30 Samuli Silvennoinen: Minskning av motstånd på fartygsskrov med lufttrycksanordningar
  09.45 Paus

  Maskinteknik

  10.00 Jonas Gåsste: Arbetsmiljö och risktaganden i maskinrum
  10.15 Jens Boxberg, Adam Forsström: Projektering av ORC-anläggning
  10.30 Tobias Blomqvist, Kristoffer Granberg: Nyinstallation av ångpanna, Finbo Cargo
  10.45 John Karlström: Installation av flispanna
  11.00 Niklas Nordqvist: Ljudisolering samt hälsorisker vid förlängd vistelse i förhöjda ljudnivåer
  11.15 Mathias Hinrichs, Renan de Andrade: Methodology for Seismic Analysis of Electrically Operated Globe Valve
  11.30 Lunch

  Elektroteknik

  12.25 Introduktion av Bengt Englund
  12.30 Victor Grigore, Conny Sjölund: Kommunikation, public address och general alarm system för Sjöfartsgymnasiet på Åland
  12.45 Björn Karlsson, Calle Laine: Energieffektivisering av M/S Eckerö
  13.00 Simon Backlund, Johannes Karjalainen: Utveckling av ballastsystem för undervisning
  13.15 Mikael Salmelin, Milio Schauman: Automatisering av ventilationslaboratorium
  13.30 Sammanfattning, Bengt Englund

Publicering av examensarbeten i fulltext

Vårens examensarbeten kommer efter presentationerna att publiceras i fulltext på theseus.fi. I databasen hittar du examensarbeten från Högskolan på Åland från 2016 och framåt. Theseus är de finländska yrkeshögskolornas gemensamma databas för examensuppsatser.