Hoppa till innehåll

Nyhet: Studera företagsekonomi på distans på Högskolan på Åland

Höstterminen 2024 erbjuder Högskolan på Åland för första gången en utbildning helt på distans.

-Förutom vår utbildning inom företagsekonomi på plats, som har 20 studieplatser, startar vi i år en utbildning på distans med ytterligare 20 platser, säger programansvariga Anna-Lena Groos.

Som tradenom är man alltid efterfrågad på arbetsmarknaden, både hos privata företag och inom den offentliga sektorn och programmet ger en bred baskunskap inom ekonomiområdet.

-Vi har under många år sett en stor efterfrågan på platser på företagsekonomiprogrammet och därför känns det bra att kunna erbjuda 20 platser extra i höst och dessutom kunna erbjuda dem som distansstudier. Det breddar vår målgrupp och man kan studera på Högskolan på Åland var man än är i världen, säger vicerektor Bettina Brantberg-Ahlfors.

Distansutbildningen inleds i augusti 2024 med tre dagar på plats fysiskt på Högskolan på Åland i Mariehamn. Men resten av de 3,5 årens studier sköts helt på distans, innan man åter kommer till Mariehamn för att presentera sitt examensarbete. Utbildningsspråket är svenska.

Under utbildningen får man en stark koppling till åländska företag genom bland annat företagsbesök på distans och gästföreläsare. I utbildningen ingår också praktik.

-Då studerande på distansutbildningen kan finnas över hela världen är det viktigt för oss att knyta dem till det åländska näringslivet. Vi utgår från att våra studerande blir en sorts Ålandsambassadörer som kan jobba för Åland även om alla som deltar i utbildningen inte är stationerade här, säger vicerektor Bettina Brantberg-Ahlfors.

Distansutbildningen inom företagsekonomi har en inriktning på Human Resource Management och ledarskap.

-Då AI idag, och än mer i framtiden, kommer att sköta så kallade hårda värden i arbetslivet, är det allt viktigare att vi har en hög kompetens inom ledarskap och mellanmänskliga relationer, förklarar programansvariga Anna-Lena Groos.

Fler artiklar

Grattis till examen!

Lördagen den 13 januari 2024 hölls Högskolan på Ålands examensfest och 28 examinander deltog i festligheterna. Totalt har 68 studerande tagit examen under 2023. Överst:…
Läs mer

Välkommen på öppet hus till Högskolan på Åland!

Kom till oss på Högskolan på Åland tisdagen den 6 februari klockan 13.00-17.00 och bekanta dig med våra utbildningar, våra lokaler och våra lärare, personal, studerandekåren och studerande. Det är drop in hela dagen och du kan välja fritt vilka utbildningsprogram och stationer du vill besöka och lära dig mer om.

Läs mer