Information om hur Högskolan på Åland påverkas av coronaviruset (Covid-19)

Vi anpassar verksamheten till följd av coronapandemin i enlighet med myndigheternas anvisningar och överenskomna riktlinjer med andra högskolor och universitet.

På den här sidan uppdateras informationen om situationen med coronaviruset vid högskolan. Sidan är uppdaterad 30.9.2021 – anvisningarna, som grundar sig på att smittskyddslagen fortfarande är i kraft, gäller fr.o.m fredag 1.10.2021 och tillsvidare men så att de kan ändras om läget förändras eller om myndigheterna ger nya direktiv. 

 

Fr.o.m. fredag 1.10.2021 gäller 

  • Utveckling av flerformsundervisning, inte pandemin, ska i fortsättningen styra distans- och närundervisning.
  • Kravet på munskydd tas bort. Munskydd kommer dock finnas tillgängligt i högskolans byggnader för de som vill använda det. Vid ingångarna på HÅ Södra och HÅ Norra finns handsprit och munskydd. 
  • Vid minsta symtom ska man inte besöka högskolan! Tänk på vikten av att hålla social distansering och god hand- och hosthygien.
  • I kurser med helt eller delvis externa kursdeltagare ska säkerhetsplan lämnas in. Närundervisning med enbart HÅ-studerande kräver inte längre säkerhetsplan.
  • Besöksförbudet för externa besökare i högskolans byggnader upphävs helt. 
  • Studerandes evenemang kräver fortsättningsvis att studerande gör upp en  plan för säkerhetsarrangemang
  • Distansarbete pga. coronapandemin upphävs. Nya anvisningar om distansarbete kommer under vecka 39. 

Information vid eventuell smitta på HÅ

Beredskapsgruppen sprider inte information om enstaka karantänfall vid HÅ. Information på individnivå delas endast med beredskapsgruppen.

Personal och studerande uppmanas att respektera den enskildes rätt till integritet och att därför inte sprida information om karantänfall till andra studerande eller medarbetare.

Kommunikationspolicy vid Covid-19 (19.10 2020)

Programstuderande

För frågor som gäller utlandsvistelse i samband med studierna kontakta internationella koordinatorn (utbyten) eller respektive studiehandledare (utlandspraktik).

Personal

Personal uppmanas att under höstterminen inte planera in arbetsresor till eller ta emot besök från länder/områden i riskzonen.

Aktuell information om vad som gäller vid gränsövergång finns här. 

Närstudier i högskolans utrymmen

Den gemensamma utrustningen (ex. bordsytor, tangentbord, möss, verktyg, instrument etc.) rengörs helst efter varje användare eller om detta praktiskt inte är möjligt åtminstone efter varje användargrupp.

Säkerhet

Handsprit och munskydd finns placerade på flera ställen i högskolans utrymmen.

Städning och rengöring av alla utrymmen har effektiviserats, speciellt toaletter och sociala utrymmen och känsliga ytor som dörrhandtag, strömbrytare, tangentbord och bordsytor i undervisningsutrymmen.

Gemensamma chromebooks ska rengöras mellan varje användare. Användarna ansvarar själva för rengöringen. Vid varje förvaringsskåp finns det rengöringsvätska och putsdukar. Rengör chromebooken innan du lägger den tillbaka i skåpet. Det rekommenderas även att du rengör chromebooken innan du börjar använda den.

Följ myndigheternas rekommendationer och anvisningar

Studerande och personal ska följa de rekommendationer och anvisningar som ges av myndigheterna.

Frågor

Eventuella frågor kan riktas till beredskap@ha.ax.

Kom ihåg att vi alla delar ansvaret för egen och andras säkerhet. Därför är det viktigt att alla tar sitt ansvar och följer anvisningarna.

Fler artiklar