Hoppa till innehåll

Information om hur Högskolan på Åland påverkas av coronaviruset (Covid-19)

Vi anpassar verksamheten till följd av coronaviruset i enlighet med myndigheternas anvisningar och överenskomna riktlinjer med andra högskolor och universitet.

På den här sidan uppdateras informationen om situationen med coronaviruset vid högskolan. Sidan är uppdaterad 8.9.2022.

HÅ:s beredskapsgrupp har möten vid behov. Gruppen kan med kort varsel behöva ändra sina beslut, både när det gäller restriktioner och lättnader, beroende på myndigheternas nya rekommendationer och krav.

Fr.o.m torsdag 8.9.2022 och tillsvidare gäller:

  • Det är inte obligatoriskt med munskydd men vid huvudingångarna finns munskydd och handsprit utplacerade.
  • Vid minsta symtom ska man inte besöka högskolan! Vi betonar att det är allas ansvar att tänka på vikten av att hålla en god hand- och hosthygien.
  • Vid coronaexponering uppmanas högskolans personal att arbeta på distans.
  • Om studerande exponeras för smitta och därefter rekommenderas, beordras eller själv anser sig behöva vara i karantän, kan läraren kontaktas för att om möjligt ordna distansundervisning alternativt andra lösningar, för att studeranden ska kunna tillgodogöra sig undervisningen.

Programstuderande

För frågor som gäller utlandsvistelse i samband med studierna, kontakta internationella koordinatorn (utbyten) eller respektive studiehandledare (utlandspraktik).

Närstudier i högskolans utrymmen

Den gemensamma utrustningen (ex. bordsytor, tangentbord, möss, verktyg, instrument etc.) rengörs efter varje användare eller om detta praktiskt inte är möjligt åtminstone efter varje användargrupp.

Säkerhet

Handsprit och munskydd finns placerade på flera ställen i högskolans utrymmen.

Städning och rengöring av alla utrymmen effektiviseras fortsättningsvis, speciellt toaletter och sociala utrymmen och känsliga ytor som dörrhandtag, strömbrytare, tangentbord och bordsytor i undervisningsutrymmen.

Gemensamma chromebooks ska rengöras mellan varje användare. Användarna ansvarar själva för rengöringen. Vid varje förvaringsskåp finns det rengöringsvätska och putsdukar. Rengör chromebooken innan du lägger den tillbaka i skåpet. Det rekommenderas även att du rengör chromebooken innan du börjar använda den.

Följ myndigheternas rekommendationer och anvisningar

Studerande och personal ska följa de rekommendationer och anvisningar som ges av myndigheterna.

Frågor

Eventuella frågor kan riktas till beredskap@ha.ax.

Kom ihåg att vi alla delar ansvaret för egen och andras säkerhet. Därför är det viktigt att alla tar sitt ansvar och följer anvisningarna.

Fler artiklar