Hoppa till innehåll

Offentliga presentationer av examensarbeten 26 maj 2023

Fredagen den 26 maj  presenterar studerande vid Högskolan på Ålands sjukskötarprogram sina examensarbeten för allmänheten.

Presentationerna hålls i auditoriet på Högskolan på Åland Norra, Neptunigatan 17, Mariehamn.

Lyssna på presentationerna digitalt

Program

09.00-09.05 Inledning, moderator Bettina Brantberg-Ahlfors
09.05-09.20 Anna Svahn, Nathalie Hellström: Att färdas mellan längtan och lidande – kvinnors upplevelser av IVF-processen
09.20-09.35 Malin Bergqvist, Amanda Nordas: Att våga se – En litteraturstudie om kvinnor som utsätts för partnervåld
09.35-09.50 Jelliffe Ocampo-Fajardo, Gergana Shanturskovska: Främjande av psykisk hälsa hos ungdomar -en litteraturstudie

09.50-10.00 Paus

10.00-10.15 Anne Sundström, Sarah Hägglund: Covid-19 pandemin – Patienters psykiska upplevelser av isoleringsvård på sjukhus
10.15-10.30 Lara Granlund, Matilda Johansson, Monika Råstedt: Simuleringsbaserat lärande inför traumalarm – en kvalitativ litteraturstudie
10.30-10.45 Cecilia Roshult, Marie Skogberg: En ambulanssjukskötares upplevelse av prehospitala förlossningar
10.45-11.00 Louise Hellberg, Milla Soininen: Att nå en trygg hamn – en litteraturstudie om sjukskötarens kompetens att stödja patienter i krissituationer
11.00-11.15 Johanna Nordlund, Johanna Hagström: Närståendevårdares upplevelser av att vårda en person med demens – en litteraturstudie som identifierar transitionen
11.15-11.20 Avslutning, moderator Bettina Brantberg-Ahlfors

 

 

Information för deltagare (publiken)

  • Du kan som publik följa presentationerna via Google Meet. Länk för att lyssna på presentationerna.
  • Ibland kan dröja en stund innan du blir insläpp på seminariet, så se gärna till att ansluta några minuter innan presentationen börjar.
  • Stäng av din kamera och mikrofon. Speciellt viktigt om du ansluter mitt under en presentation.

Fler artiklar