Hoppa till innehåll

Högskolans kvalitetssystem godkänd i extern auditering

Högskolan på Ålands kvalitetsarbete har godkänts vid en extern granskning och auditeringsgruppen lyfter fram arbetslivskontakterna och en strävan att möta arbetslivets behov som högskolans styrka.

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) har för andra gången auditerat Högskolan på Ålands kvalitetsarbete. Den här gången granskades särskilt programmen inom Hospitality Management, IT och elektroteknik.

Auditeringen bestod bland annat av en omfattande självutvärderingsrapport som sammanställdes under hösten 2017 samt intervjuer med personal, studerande och externa intressenter. Den 10-12 april 2018 var auditeringsgruppen på besök till högskolan och intervjuade ca 90 personer.

Auditeringsgruppens medlemmar:

  • Ordförande Jonas Tosteby, teknologie doktor, chef för utbildnings- och forskningskansliet och vicerektor för utbildningen vid Högskolan Dalarna
  • Elin Blomqvist, ombudsman vid Tradenomförbundet TRAL, tidigare kvalitetskoordinator vid Yrkeshögskolan Arcada
  • Niklas Eriksson, filosofie doktor, överlärare i digital marknadsföring vid Yrkeshögskolan Arcada i Helsingfors
  • Andreas Hindrén, studerar informationsbehandling vid Yrkeshögskolan Novia i Raseborg
  • Malin Östling, kvalitetssamordnare vid Göteborg universitet

Torsdagen den 23 augusti 2018 kom beskedet att Sektionen för utvärdering av högskolorna vid NCU har godkänt Högskolan på Åland för kvalitetsstämpeln som nu är giltig 6 år framåt.

– Det känns bra att en extern granskare ger oss den här bekräftelsen på vårt kvalitetsarbete, säger högskolans kvalitetskoordinator Emmy Karlsson. Men arbetet med att säkra kvaliteten på våra utbildningar slutar inte, utan pågår hela tiden i vår verksamhet. Vi har fått med oss viktiga lärdomar, som vi skall arbeta med och nu får vi ta ett steg framåt i vårt kvalitetsarbete.

Mer information om resultatet finns i pressmeddelande från NCU:
“Auditeringsgruppen anser att högskolans verksamhet är nära integrerad med det omgivande samhället och präglas i huvudsak av ett systematiskt arbete med att efterfråga arbetslivets synpunkter på verksamheten.

– Högskolan erbjuder de studerande en studiemiljö som karaktäriseras av tillgänglighet, närhet till personalen och kontakter med arbetslivet, säger Jonas Tosteby, ordförande för auditeringsgruppen.”

Auditeringsrapporten finns publicerad på NCUs webbplats (www.karvi.fi). Och i oktober kommer auditeringsgruppens ordförande Jonas Tosteby och NCUs projektledare Mirella Nordblad till Mariehamn för att hålla ett avslutande seminarium dit personal, studerande och pressen blir inbjudna. Datum fastställs inom kort.

Fler artiklar

Grattis till examen!

Lördagen den 14 januari 2023 hölls Högskolan på Ålands examensfest och 20 examinander deltog i festligheterna. Totalt har 69 studerande tagit examen under 2022. Se gruppfotot i artikeln.

Läs mer