Eftertraktade fartygskurser nu på Högskolan på Åland

Från och med hösten 2021 erbjuder Högskolan på Åland IGF-kurser gällande specialbehörighet för LNG-fartyg (Liquified Natural Gas). Det är kurser som möter behovet på en internationell sjöfartsmarknad och Högskolan på Ålands kurser är godkända av Traficom (Trafik- och kommunikationsverket i Finland).

 

– Det här är kurser som en stor del av personalen ombord på LNG-fartyg behöver gå, allt från de som jobbar i maskinrummet till däckspersonal och befäl. Därför är vi glada att nu kunna erbjuda den här typen av kurser, både internt för de studerande och extern för fartygspersonal, säger Bengt Englund, vicerektor vid Högskolan på Åland.

 

Kurserna ges på nivåerna Basic och Advanced och först ut att nyttja möjligheten och gå kurserna på Åland är personal från Viking Line. Kravet att gå den här typen av kurser kom för fyra år sedan. Hittills har fartygspersonal med Ålandskoppling behövt söka sig till fastlandet eller Sverige, men nu ges kursen alltså på plats.

– Förutom närheten så kan vi erbjuda en utbildning med kunniga lärare i moderna fartygssimulatorer, säger Bengt Englund.


Viking Line har varit nöjda med den utbildning som delar av personalen har gått under början av hösten.


– Efter diskussioner med högskolan på Åland om att ordna en IGF-kurs på Åland har vi samarbetat med skolan för att få kursen på plats sedan våren. Det är mycket positivt för skolan och sjöfartsbranschen på Åland och det innebär att högskolan nu har blivit godkända av Traficom för dessa utbildningar. Delar av den kommande driftsbesättningen för Viking Glory har nu genomgått de första IGF-kurserna vid Högskolan på Åland och responsen från deltagarna har varit positiv – högskolan har tagit fram en riktigt bra kurs. Inför framtiden är det viktigt för Viking Line att det finns ett kursutbud som motsvarar kompetenskraven inom sjöfarten och för kommande bränslen. Det betyder förhoppningsvis även att de elever som nu går i skolorna har möjlighet att ha dessa behörigheter klara då de är redo för yrkeslivet, vilket förenklar återväxten av besättningsmedlemmar, säger Viking Lines tekniska direktör Ulf Hagström.

För studerande på programmet Maskinteknik, men även Sjökapten och Elektroteknik, finns nu möjligheten att välja kursen från och med vårterminen 2022.

-Det här är en riktigt bra tillägg till vårt kursutbud och många elever har efterfrågat en sådan här kurs, säger Emmy Karlsson-Hellman, studiehandledare.

Fler artiklar

Välkommen till Åland Gear Up!

Åland Gear Up! är ett tvåårigt utbildningsprojekt som ska hjälpa dig som på något sätt gör en insats i turismsektorn, såväl företagare, verksamheter, föreningar och privatpersoner är välkomna att delta i Gear Up.

Läs mer