Hoppa till innehåll

Business Lab är tillbaka och får sällskap av nya Innovation Lab

Välkända Business Lab och helt nya Innovation Lab – två treåriga projekt med många gemensamma beröringspunkter och båda med syftet att hjälpa och stödja företag och stärka de entreprenöriella nätverken samt att inspirera till idéutveckling och problemlösning. Båda projekten är finansierade av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF).

Från och med januari 2024 startar en ny treårig omgång av Business Lab. Syftet är att främja blivande, nya och mer erfarna företagares innovativa och hållbara entreprenörskap på Åland. Dessutom är syftet att stärka de entreprenöriella nätverken på Åland, nationellt och internationellt, för att på bästa sätt kunna stödja företagen i deras nisch.

Målet är att minst 24 företag från alla möjliga olika branscher ska delta. En projektledare ska anställas och under projektperioden kommer Högskolan på Ålands lärare och studerande engageras i projektet och laboratorier och simulatorer kommer att användas. Nytt är att man kommer att ha ett ännu mer flexibelt och individualiserat upplägg anpassat för varje företag.

– Vi kommer att ha en fortlöpande antagning som går i cykler. Man kan hoppa på var som helst, men man går genom hela cykeln, säger vicerektor Bettina Brantberg-Ahlfors.
-En cykel har 8-10 teman, bland annat digital marknadsföring, ekonomistyrning och prissättning, berättar lektor Johan Sjölund.

Förutom att samarbeta med många olika företag regionalt, nationellt och internationellt så kommer samarbetet med Ålands näringsliv att intensifieras.

Ålands Näringsliv har under många år varit aktiva i Business Lab och är glada över att kunna fortsätta samarbetet och därigenom främja företagande och entreprenörskap på Åland. Ålands Näringsliv kommer att bistå med rådgivning och affärsutveckling till Business Lab-deltagarna, vilket möjliggörs genom vårt ERUF-finansierade projekt Växla upp, säger VD Susanne Olofsson på Ålands Näringsliv.

Innovation Lab

Om Business Lab är ett lite mer etablerat och välkänt koncept så är Innovation Lab något helt nytt! Det är också ett treårigt projekt och här är målsättningen är att erbjuda en inspirerande och kreativ miljö för alla branscher, att testa modeller för idéutveckling och problemlösning, att få igång ett fungerande samarbete mellan studerande och företag, att skapa en plats där hela Åland kan träffas och “innovera” och att starta verksamhet med småkurser och mikroföreläsningar.

Målgruppen är stor: företag, organisationer, myndigheter, studerande och lärare.

-Egentligen hela det åländska samhället. Alla som vill innovera, lösa problem och utveckla något konkret kan ha nytta av de metoder som används i Innovationslabbet, säger Anna-Lena Groos, programansvarig och lektor.

Bettina Brantberg-Ahlfors ger ett exempel:
-Kanske ett företag eller en arbetsgrupp inom tredje sektorn behöver hjälp att utvecklas eller lösa ett problem. Då kan de komma till vårt Innovation Lab och under några dagar, med hjälp av någon av de modeller vi erbjuder, få hjälp att komma vidare och utvecklas.

Även för Innovation Lab ska en projektledare anställas.

På Åland och i de närliggande regionerna ska projektet inhämta kunskap till Åland, skapa nätverk för Åland och hitta branschvisa goda samarbetspartners för Åland. Vi ska kommunicera med företag, offentlig sektor och tredje sektorn för att möjliggöra samarbeten i innovationslabbet, säger Johan Sjölund.

Målet är att 60 studerande, 10 lärare, 15 företag och 5 organisationer ska genomgå
innovations- och problemlösningsverksamhet under projektets tre år.

Nya, innovativa utrymmen

För att ytterligare främja samarbetet och stödja deltagarna i de båda projekten håller Högskolan på Åland på att skapa nya, innovativa utrymme för deltagarna i Högskolan Södra på Navigationsgränd, där de kan inspireras och utveckla sina företag och verksamheter. För deltagarna i Business Lab ska 3 gästarbetsplatser finnas. Därtill erbjuder högskolan olika labbmiljöer, bland annat ett gastrolab, IT-lab och metodlab, som projektdeltagarna kommer att kunna ta del av.

-Både Business Lab och Innovation Lab passar bra in i högskolans strategiska målbild: “En attraktiv mötesplats och ett innovationshus med tentakler i alla verksamhetsområden i samhället”, avslutar vicerektor Bettina Brantberg-Ahlfors.

Fler artiklar

Grattis till examen!

Högskolan på Åland höll tisdagen den 28 maj examensfest för studerande som tagit examen under vårterminen. 14 studerande var på plats och här kan du se en bild på examinandera.

Läs mer

Högskolan på Åland ny medlem i EUNICoast-alliansen

Totalt är 13 partnerhögskolor och 106 associerade medlemmar med i EUNICoast. Tematiskt har alliansen fokus på områden som är viktiga för Högskolan på Åland, nämligen maritima miljöer och sjöfart, förnybar energi, hälsa och turism. Fördelarna med att vara en del av alliansen EUNICoast är många för Högskolan på Åland.

Läs mer