Arkeologisk undersökning vid Finströms kyrka ger underlag för datering av tidigare träkyrka

Under sommaren gjorde projektet Ålands Kyrkor vid Högskolan en arkeologisk undersökning vid Finströmskyrka. Undersökningen är finansierad av bl.a. Stig Dreijer, Ömsen och Olof M Janssons stiftelse.

Schaktet för utgrävningen placerades i direkt anslutning till en yta som undersöktes 1951, där man lokaliserat gravar som blivit skadade av byggandet av stenkyrkan och därmed kan kopplas till den äldre träkyrkan man funnit rester av under stenkyrkans golv. Vid undersökningen togs inget benmaterial in till magasin och inga naturvetenskapliga dateringar eller andra analyser har därför kunnat göras på materialet. Under sommarens grävning hittades 13 mer eller mindre intakta medeltida gravar och ett flertal helt eller delvis omrörda. Bland annat påträffades ett barn i 5-7 års ålder som har nedre delen av kroppen under stenkyrkans sockel. Ytterligare tre gravar är stratigrafiskt äldre än denna och utgör ett gott underlag för datering av träkyrkans användningstid, och därmed Ålands tidigkristna historia. Just nu är prover från 20 individer på datering och vi väntar med spänning på resultaten! Under vintern kommer flera analyser att göras i samband medavrapporteringen av grävningen.

Bildtext: Grav 2020:9, barn i 5-7 års ålder delvis under kyrkans sockelstenar

Rapport av Rudolf Gustavsson

Fler artiklar

Är du vår nya vicerektor?

Just nu söker vi en ny vicerektor. Till vicerektorns ansvarsområde hör utbildningsprogrammen inom elektroteknik, informationsteknik, maskinteknik och sjöfart samt högskolans internationalisering och alumn verksamhet.  Sista ansökningsdag är 22 augusti.

Läs mer

Är du vår nya medarbetare?

Högskolan har tre lediga tjänster - vicerektor, förändringskoordinator och FUI-ansvarig - ute nu. Låter det intressant? Sista ansökningsdag för vicerektor är den 22 augusti 2020, för övriga den 3 augusti 2022.

Läs mer