Nyhetsarkiv

Nyheter

Ledig tjänst: IKT-handledare

25 september 2020

Vi söker en IKT-handledare som ska stödja och handleda högskolans lärare i användningen av digitala verktyg och digital pedagogik. Till IKT-handledarens uppgifter hör bland annat att: stödja och handleda högskolans lärare i användningen av digitala…
Läs mer

Nyheter

Arkeologisk undersökning vid Finströms kyrka ger underlag för datering av tidigare träkyrka

15 september 2020

Under sommaren gjorde projektet Ålands Kyrkor vid Högskolan en arkeologisk undersökning vid Finströmskyrka. Undersökningen är finansierad av bl.a. Stig Dreijer, Ömsen och Olof M Janssons stiftelse. Schaktet för utgrävningen placerades i direkt anslutning till en…
Läs mer

Nyheter

Saknar du sysselsättning i höst? Studera på Öppna högskolan

10 september 2020

Som studerande vid Öppna högskolan kan du läsa öppna universitets- och yrkeshögskolekurser. Du kan också studera på något av högskolans program som extern studerande. Studier vid Öppna högskolan kosta 90 € per termin, oavsett hur…
Läs mer