Hoppa till innehåll

Öppen gästföreläsning på temat “Våld mot äldre – vad är det och vad gör vi?”

Välkommen på en öppen föreläsning med Britt-Inger Saveman, sjuksköterska och senior professor vid Institutionen för omvårdnad, Umeå universitet samt gästprofessor vid Högskolan på Åland torsdagen den 20 maj klockan 13.30-14.30.

Föreläsningen hålls digitalt via Google Meet och du når den via följande länk: meet.google.com/cbi-vrdo-rzx

-Min föreläsning kommer att handla om hur våld mot äldre beskrivs och ser ut, var det förekommer och av vem, samt en del om hur det kan åtgärdas. Efter 35 års engagemang i frågan finns det fortfarande sånt som förvånar professionella inom olika discipliner. Föreläsningen tar avstamp i forskning och reflekteras mot hur äldre behandlas i samhället idag, säger Britt-Inger Saveman.

Fakta om Britt-Inger Saveman:
Britt-Inger Saveman startade redan 1987 sin forskning kring våld mot äldre. Hennes avhandling i detta ämne kom 1994. Hon har samarbetat med Världshälsoorganisationen (WHO), internationellt och nationellt med andra forskare samt med Socialstyrelsen. Tre doktorander har disputerat i ämnet och numera pågår mest föreläsningar och bokförfattande. Förutom ämnesområdet våld mot äldre har Britt-Inger Saveman forskat och undervisat i familjecentrerad omvårdnad och katastrofmedicin. Totalt har hon haft 17 doktorander som disputerat och har cirka 175 publikationer.

Fler artiklar