Hoppa till innehåll

Många gemensamma beröringspunkter i marinprojekt

vy över vatten

Högskolan på Åland (HÅ) och Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) har ett pågående samarbete med fokus på marina resurser. Samarbetet inleddes i augusti 2021 och består av olika projekt som förnyas årligen. Projektledare är Patrik Kraufvelin. Patrik är marinekolog med bred och långvarig forskarbakgrund omfattande både grundläggande och tillämpade aspekter i flertalet olika marina organismsamhällen (både alger och djur). Under hans dryga 30 år som professionell biolog har Patrik utfört fält- eller experimentella arbeten i stora delar av Östersjön, men också i mer marina vatten som i Norge och på svenska västkusten. Han är också biträdande redaktör för Marine Biology och för Frontiers in Marine Science.

– Idag jobbar jag som forskare vid SLU Aqua och deras kustlaboratorium som finns både i Öregrund och i Ultuna i Uppland. Åland ligger väldigt nära geografiskt och därmed finns det också väldigt många likheter och möjliga samarbetsområden när det kommer till den marina miljön. Det handlar om samma hav och samma sorts djur och växter. Rätt långt handlar det också om liknande miljöproblem och likartade sätt att försöka lösa dem på.

Patrik ger som exempel övergödningen och kustexploateringen.

– Att bygga en brygga längs med en kust är ingen fara. Men byggs det tusentals bryggor sker en kumulativ påverkan: bryggorna skuggar vattenväxtligheten, vattenströmmar ändras, man muddrar kanske… Allt det här kan bidra till att den marina miljön påverkas i en egativ riktning då viktiga arter minskar i antal eller förloras.

Exakt vad samarbetet mellan Högskolan på Åland och SLU ska utmynna i är idag inte fastställt, men Patrik har många idéer och ger några exempel:
-Det kan resultera i gästföreläsningar och att kurser med koppling till havsmiljön ges vid Högskolan på Åland. Dessutom ska gemensamma projekt kring havsfrågor sökas, dels som ett samarbete mellan SLU och HÅ, och dels som samarbeten med andra högskolor, institut, stiftelser och företag, både nationellt och internationellt.

 

Fler artiklar

Välkommen på FUI-dagen 2023

Tisdagen den 13 juni kl 13.00-16.00 arrangeras FUI-dagen (forskning, utveckling och innovation) på Högskolan på Åland. Forskare och projektansvariga kommer att presentera det arbete som har gjorts under det senaste året. Välkommen att lyssna på korta föreläsningar om det forsknings- och projektarbete som pågår på Åland!

Läs mer