Hoppa till innehåll

”Jag jobbar för att göra sjömansyrket ett attraktivt yrkesval”

Lena Marcus

Lena Marcus är sjöpersonalchef på Viking Line och medlem i Högskolan på Ålands branschråd för sjöfart. Här svarar hon på några frågor kring samarbetet mellan Högskolan på Åland och näringslivet.

Vad är din roll i branschrådet?

– Att lyssna vad som är på gång i högskolevärlden och att komma men input vad rederierna behöver samt att ha en dialog hur högskolan och rederiet kan jobba tillsammans för att sjömansyrket ska vara ett intressant och attraktivt yrkesval.

Varför tycker du att det är viktigt med ett samarbete mellan högskolan och näringslivet?

– Att bilden av vad högskolan ger om yrket stämmer överens med verkligheten, när man kommer ut i arbetslivet. Och att rederierna i sin tur ger info till lärarkollegiet vad som förväntas av studerande för att studerande ska ha en realistisk bild av sjöyrket.

Har ditt företag haft något konkret samarbete med högskolan?

– Vi har varje sommar t.ex extra el- och maskinpraktikanter och även under året praktikanter både från yrkesgymnasiet och HÅ. Flera studerande har skrivit examensarbeten för tekniska avdelningen, inom maskintekning och nautik. Även från andra linjer på HÅ har studerande gjort examensarbeten. Dessutom jobbar många som gått företagsekonomi och Hospitality Managementlinjen på Viking Lines kontor

Fler artiklar

Välkommen på diskussion om sjöfartens utveckling

Högskolan på Åland öppnar fönstret mot Europa och bjuder på intressant information om EU:s planer för sjöfartens utveckling i Östersjön. Evenemanget visar på att Åland finns i centrum för sjönäringen men att vi också har att lära av andra. Välkommen 24 november 2022 kl 12.30!

Läs mer