Kurser för sjukskötarprogrammet

Kursbeskrivningar för varje årskurs på programmet

  • Kursnamn

    Kurskod

    Studiepoäng

    Skriv ut

    Detaljer

    • Omvårdnad som profession och vetenskap

      VA181101

      15

    • Grunder i medicinsk vetenskap 1

      VA181102

      15

    • Grunder i medicinsk vetenskap 2

      VA182103

      1 1/2

    • Den äldre människan och långvariga sjukdomstillstånd

      VA182205

      7 1/2

    • Medicinska, kirurgiska och akuta sjukdomstillstånd ur ett omvårdnads- och medicinskt perspektiv 1

      VA183207

      9 1/2

    • Ledarskap och hälsovårdsadministration

      VA183209

      5

    • Medicinska, kirurgiska och akuta sjukdomstillstånd ur ett omvårdnads- och medicinskt perspektiv 2

      VA184210

      7 1/2

    • Hälsofrämjande arbete

      VA185213

      18

    • Evidensbaserat arbete, kvalitet och säkerhet

      VA184212

      7 1/2

    • Psykiatriska sjukdomstillstånd ur ett omvårdnads- och medicinskt perspektiv

      VA185214

      4 1/2

    • Att värdera och använda teori - vetenskapligt skrivande och evidensbaserad omvårdnad

      VA186216

      4 1/2

    • Sexualkunskap

      VA161515

      5

    • Krispsykologi: Chock

      VA181516

      5

    • Krispsykologi: Intervention

      VA182515

      5

    • Organisation och ledning

      B110805

      10

    • Crowd and Crisis Management

      S1655033

      1 1/2

    • Finska nivå 1

      Y030204

      3

    • Grundläggande omvårdnad

      VA182304

      10 1/2

    • Omvårdnad av patienter med långvariga sjukdomstillstånd

      VA182306

      10 1/2

    • Omvårdnad av patienter med medicinska, kirurgiska och akuta sjukdomstillstånd 1

      VA183308

      15 1/2

    • Omvårdnad av patienter med medicinska, kirurgiska och akuta sjukdomstillstånd 2

      VA184311

      15

    • Examensarbete

      VA186417

      15

  • Kursnamn

    Kurskod

    Studiepoäng

    Skriv ut

    Detaljer

    • Omvårdnadens grunder

      VA141101

      9

    • Grunder i medicinsk vetenskap

      VA131103

      12

    • Grunder i medicinsk vetenskap

      VA141103

      12

    • Grunder i beteendevetenskap

      VA145115

      7 1/2

    • Grunder i folkhälsovetenskap

      VA145116

      1 1/2

    • Omvårdnadsvetenskaplig teori och metod 1

      VA141202

      3

    • Omvårdnadsvetenskaplig teori och metod 2

      VA142207

      4 1/2

    • Omvårdnadsvetenskaplig teori och metod 3

      VA143211

      6

    • Omvårdnadsvetenskaplig teori och metod 4

      VA146220

      7 1/2

    • Den äldre människan

      VA132205

      3

    • Den äldre människan

      VA142205

      3

    • Långvariga sjukdomstillstånd och infektionssjukdomar ur ett omvårdnads- och medicinskt perspektiv

      VA132206

      7 1/2

    • Långvariga sjukdomstillstånd och infektionssjukdomar ur ett omvårdnads- och medicinskt perspektiv

      VA142206

      7 1/2

    • Medicinska, kirurgiska och akuta sjukdomstillstånd ur ett omvårdnads- och medicinskt perspektiv 1

      VA143209

      7 1/2

    • Medicinska, kirurgiska och akuta sjukdomstillstånd ur ett omvårdnads- och medicinskt perspektiv 2

      VA144212

      6

    • Psykiatriska sjukdomstillstånd ur ett omvårdnads- och medicinskt perspektiv

      VA145217

      4 1/2

    • Kvinnors och barns hälsa

      VA145218

      4 1/2

    • Pedagogik och ledarskap

      VA144213

      7 1/2

    • E-hälsa

      VA137222

      6

    • Tutorkurs

      S3640032

      1

    • Ryska, grundkurs

      R033601

      3

    • Valfri VFU

      VA127324

      6

    • Finska nivå 3

      Y030304

      3

    • SRC - radiotelefoni

      S0802041

      1

    • Yrkesorientering inom professionell omvårdnad

      VA141301

      6

    • Grundläggande omvårdnad

      VA142304

      7 1/2

    • Omvårdnad av patienter med långvariga sjukdomstillstånd

      VA142310

      7 1/2

    • Omvårdnad av patienter med medicinska, kirurgiska och akuta sjukdomstillstånd 1

      VA143312

      16 1/2

    • Omvårdnad av patienter med medicinska, kirurgiska och akuta sjukdomstillstånd 2

      VA144314

      16 1/2

    • Omvårdnad inom primärhälsovård och vid psykiatrisk ohälsa

      VA145319

      19 1/2

    • Att vara professionell sjukskötare - klinisk slutexamination

      VA147323

      9

    • Examensarbete

      VA146421

      15

  • Kursnamn

    Kurskod

    Studiepoäng

    Skriv ut

    Detaljer

    • Omvårdnad som profession och vetenskap

      VA171101

      15

    • Grunder i medicinsk vetenskap 2

      VA172103

      1 1/2

    • Grunder i medicinsk vetenskap 2

      VA162103

      1 1/2

    • Grunder i medicinsk vetenskap 1

      VA171102

      15

    • Grundläggande näringslära

      VA161102-3

      1 1/2

    • Den äldre människan och långvariga sjukdomstillstånd

      VA172205

      7 1/2

    • Medicinska, kirurgiska och akuta sjukdomstillstånd ur ett omvårdnads- och medicinskt perspektiv 1

      VA173207

      9 1/2

    • Ledarskap och hälsovårdsadministration

      VA173209

      5

    • Medicinska, kirurgiska och akuta sjukdomstillstånd ur ett omvårdnads- och medicinskt perspektiv 2

      VA174210

      7 1/2

    • Evidensbaserat arbete, kvalitet och säkerhet

      VA174212

      7 1/2

    • Hälsofrämjande arbete

      VA175213

      18

    • Psykiatriska sjukdomstillstånd ur ett omvårdnads- och medicinskt perspektiv

      VA175214

      4 1/2

    • Att värdera och använda teori - vetenskapligt skrivande och evidensbaserad omvårdnad

      VA176216

      4 1/2

    • Psykiatri

      VA175516

      15

    • Sexualkunskap

      VA161515

      5

    • Valfri VFU

      VA127324

      6

    • Tutorkurs

      S3640032

      1

    • Grundläggande omvårdnad

      VA172304

      10 1/2

    • Omvårdnad av patienter med långvariga sjukdomstillstånd

      VA172306

      10 1/2

    • Omvårdnad av patienter med medicinska, kirurgiska och akuta sjukdomstillstånd 1

      VA173308

      15 1/2

    • Omvårdnad av patienter med medicinska, kirurgiska och akuta sjukdomstillstånd 2

      VA174311

      15

    • Omvårdnad av patienter inom primärhälsovård och vid psykisk ohälsa

      VA175315

      18

    • Klinisk slutexamination

      VA177318

      15

    • Examensarbete

      VA176417

      15

  • Kursnamn

    Kurskod

    Studiepoäng

    Skriv ut

    Detaljer

    • Omvårdnad som profession och vetenskap

      VA191101

      15

    • Grunder i medicinsk vetenskap 1

      VA191102

      15

    • Grunder i medicinsk vetenskap 2

      VA192103

      1 1/2

    • Den äldre människan och långvariga sjukdomstillstånd

      VA192205

      7 1/2

    • Ledarskap och hälsovårdsadministration

      VA193209

      5

    • Medicinska, kirurgiska och akuta sjukdomstillstånd ur ett omvårdnads- och medicinskt perspektiv 2

      VA194210

      7 1/2

    • Hälsofrämjande arbete

      VA195213

      18

    • Evidensbaserat arbete, kvalitet och säkerhet

      VA194212

      7 1/2

    • Psykiatriska sjukdomstillstånd ur ett omvårdnads- och medicinskt perspektiv

      VA195214

      4 1/2

    • Att värdera och använda teori - vetenskapligt skrivande och evidensbaserad omvårdnad

      VA196216

      4 1/2

    • Crowd and Crisis Management

      S1655033

      1 1/2

    • Finska nivå 1

      Y030204

      3

    • Grundläggande omvårdnad

      VA192304

      10 1/2

    • Omvårdnad av patienter med långvariga sjukdomstillstånd

      VA192306

      10 1/2

    • Omvårdnad av patienter med medicinska, kirurgiska och akuta sjukdomstillstånd 1

      VA193308

      15 1/2

    • Omvårdnad av patienter med medicinska, kirurgiska och akuta sjukdomstillstånd 2

      VA194311

      15

    • Examensarbete

      VA196417

      15

  • Kursnamn

    Kurskod

    Studiepoäng

    Skriv ut

    Detaljer

    • Omvårdnadens grunder

      VA141101

      9

    • Omvårdnad som profession och vetenskap

      VA161101

      15

    • Grunder i medicinsk vetenskap 1

      VA161102

      15

    • Anatomi och fysiologi

      VA161102-1

      10 1/2

    • Immunologi, mikrobiologi samt sjukhushygien

      VA161102-2

      3

    • Grundläggande näringslära

      VA161102-3

      1 1/2

    • Grunder i medicinsk vetenskap 2

      VA162103

      1 1/2

    • Grunder i medicinsk vetenskap

      VA141103

      12

    • Den äldre människan och långvariga sjukdomstillstånd

      VA162205

      7 1/2

    • Medicinska, kirurgiska och akuta sjukdomstillstånd ur ett omvårdnads- och medicinskt perspektiv 1

      VA163207

      9 1/2

    • Medicinska, kirurgiska och akuta sjukdomstillstånd ur ett omvårdnads- och medicinskt perspektiv 1

      VA173207

      9 1/2

    • Ledarskap och hälsovårdsadministration

      VA163209

      5

    • Medicinska, kirurgiska och akuta sjukdomstillstånd ur ett omvårdnads- och medicinskt perspektiv 2

      VA164210

      7 1/2

    • Hälsofrämjande arbete

      VA165213

      18

    • Psykiatriska sjukdomstillstånd ur ett omvårdnads- och medicinskt perspektiv

      VA165214

      4 1/2

    • Evidensbaserat arbete, kvalitet och säkerhet

      VA164212

      7 1/2

    • Att värdera och använda teori - vetenskapligt skrivande och evidensbaserad omvårdnad

      VA166216

      4 1/2

    • Omvårdnadsvetenskaplig teori och metod 1

      VA141202

      3

    • Sexualkunskap

      VA161515

      5

    • Tutorkurs

      S3640032

      1

    • Finska nivå 3

      Y030304

      3

    • Yrkesorientering inom professionell omvårdnad

      VA141301

      6

    • Grundläggande omvårdnad

      VA142304

      7 1/2

    • Grundläggande omvårdnad

      VA162304

      10 1/2

    • Läkemedelsräkning och -hantering

      VA162304-1

      1

    • Verksamhetsförlagd utbildning

      VA162304-2

      7 1/2

    • Teoretiskt arbete kopplat till VFU

      VA162304-3

      2

    • Omvårdnad av patienter med långvariga sjukdomstillstånd

      VA162306

      10 1/2

    • Omvårdnad av patienter med medicinska, kirurgiska och akuta sjukdomstillstånd 1

      VA163308

      15 1/2

    • Omvårdnad av patienter med medicinska, kirurgiska och akuta sjukdomstillstånd 1

      VA163308-1

      15

    • Omvårdnad av patienter med medicinska, kirurgiska och akuta sjukdomstillstånd 1

      VA163308-2

      1/2

    • Omvårdnad av patienter med medicinska, kirurgiska och akuta sjukdomstillstånd 2

      VA164311

      15

    • Omvårdnad av patienter inom primärhälsovård och vid psykisk ohälsa

      VA165315

      18

    • Klinisk slutexamination

      VA167318

      15

    • Valfri VFU

      VA127324

      6

    • Examensarbete

      VA166417

      15