Välj sjön

15 – 19 januari 2018

Alla åländska elever i årskurs nio besöker Sjöfartsakademin för att lära sig mer om de olika sjöutbildningarna.