Urvalsprov för sökande till sjukskötarprogrammet

8 juni 2021 15:00 – 18:00

Obligatoriskt urvalsprov till sjukskötarprogrammet hålls tisdagen den 8 juni 2021 kl 15-18 på Högskolan Norra, Neptunigatan 17, Mariehamn.

Läs mer om urvalsprovet