Hoppa till innehåll

Temadag om avancerade kliniska sjukskötare

7 maj 09:00 – 15:45

Nordplusnätverket APN-EDU (Nordic/Baltic Advanced Practice Nursing Educators network) bjuder in till en kostnadsfri temadag om Avancerade kliniska sjukskötare (Advanced Practice Nursing, APN) på Högskolan på Åland.

Temadagen har fokus på yrkesrollen och utbildning. Deltagarna kommer från de nordiska och baltiska länderna och temadagen hålls på engelska.

Vilka möjligheter skulle de avancerade kliniska sjukskötarna kunna innebära för Åland och vår hälso- och sjukvård? Målet med dagen är att öka medvetenheten om APN inom t.ex. primär-, kommunal- och specialistvård, samt att stödja utvecklingen av ett Masterprogram inom avancerad vård på Åland. Nätverkets målsättning är att dela framgångsrika arbetssätt.

Onlinedeltagande i temadagen är möjligt för de som inte kan närvara i  Mariehamn. För mer detaljer se nedan.

Utöver temadagen så ordnas ett “Get together-event” för alla som är på plats måndagen den 6 maj klockan 17.

Läs mer om temadagen här och anmäl dig här.