Offentliga presentationer av examensarbeten

29 – 30 november

Studerande som har färdigställt sina examensarbeten under höstterminen presenterar sina arbeten för allmänheten.

Presentationerna hålls i auditoriet på Högskolan Södra, Navigationsskolegränd 2 i Mariehamn.

Namn och tider presenteras i slutet av november.

 

Välkommen!