Infotillfälle om projektfinansiering: Hur kan vi på Åland dra nytta av Horizon Europe?

8 november 2021 14:00 – 15:00

Infotillfälle om projektfinansiering: Hur kan vi på Åland dra nytta av Horizon Europe?

 

 

Välkommen på ett informationstillfälle om Horisont Europa och hur åländska organisationer kan gå tillväga för att söka projektfinansiering därifrån.

Om Horisont Europa

Horisont Europa är EU:s nya ramprogram för forskning och innovation (FoI) för perioden 2021–2027. Det är EU:s mest ambitiösa forsknings- och innovationsprogram hittills.

Horisont Europa ska säkerställa att EU:s arbete inom vetenskap och teknik får effekt när det gäller att bemöta stora globala utmaningar inom kritiska områden som till exempel hälso- och sjukvård, åldrande, säkerhet, föroreningar och klimatförändringar.

Med en budget på 95,5 miljarder euro, inklusive 5,4 miljarder euro från Next Generation EU, kompletterar programmet nationell och regional finansiering.

Program

  • Presentation av finansieringsexpert Kairi Jõesalu (observera att presentationen är på engelska)

    Presentation av EU:s finansieringsprogram Horizon Europe/Horisont Europa och vilka områden som kan vara av intresse för åländska aktörer att söka finansiering från. Horisont Europas tre olika pelare kommer att presenteras i detalj.

    Kairi Jõesalu är EU-finansieringsexperten på Åland och har bistått hundratalet organisationer med ansökningar på olika sätt under sin karriär.

  • Kaffe och idédiskussioner (diskussionstillfället är på svenska)

Tid

Måndag 8 november 2021, kl 14-15

Plats

Auditoriet på Högskolan Södra, Navigationsskolegränd 2 i Mariehamn

Målgrupp

Olika organisationer, till exempel kommuner, myndigheter, föreningar och företag, som söker finansiering till större projekt.

Anmälan

Anmäl dig senast fredag 5 november via e-post till ester.laurell@ha.ax

Arrangör

Forsknings-, utvecklings- och innovationsenheten (FUI) vid Högskolan på Åland. FUI-enheten jobbar för forskning och utveckling i samhället, där en uppgifterna är att delta i och initiera externfinansierade projekt.