Event – Kommande

Kommande event:

Offentliga presentationer av examensarbeten

15 – 16 december

Preliminärt datum för offentliga presentationer av examensarbeten.
Läs mer

Kommande event:

Examensfest

15 januari 2022 10:00

Examensfest för studerande som tagit sin examen under höstterminen 2021.
Läs mer

Kommande event:

Offentliga presentationer av examensarbeten

4 mars 2022

Preliminärt datum för offentliga presentationer av examensarbeten.
Läs mer

Kommande event:

Offentliga presentationer av examensarbeten

12 – 13 maj 2022

Preliminärt datum för offentliga presentationer av examensarbeten.
Läs mer

Kommande event:

Examensfest

1 juni 2022 10:00

Examensfest för studerande som tagit sin examen under vårterminen 2022.
Läs mer

Kommande event:

Offentliga presentationer av examensarbeten – sjukskötarprogrammet

2 juni 2022

Preliminärt datum för när studerande på sjukskötarprogrammet presenterar sina examensarbeten för allmänheten.
Läs mer

Kommande event:

Vårterminen 2022 avslutas

3 juni 2022

Läsåret 2021-2022 avslutas.
Läs mer

Kommande event:

Offentliga presentationer av examensarbeten

30 september 2022

Preliminärt datum för offentliga presentationer av examensarbeten.
Läs mer