Kurser för sjökaptensprogrammet

Kursbeskrivningar för varje årskurs på programmet

 • Kursnamn

  Kurskod

  Studiepoäng

  Skriv ut

  Detaljer

  • Bryggrutiner och vakthållning

   S0501041

   1 1/2

  • Sjömansarbete

   S0504021

   1 1/2

  • Hamnfunktioner

   S0505041

   1 1/2

  • Maskinlaborationer

   S0003041

   1 1/2

  • Fartygets vård och underhåll

   S0506061

   1

  • Driftteknik och vakthållning

   S0001061

   1 1/2

  • Basic Safety

   S0810011

   3

  • Basic Safety - Brandskydd grundläggande

   S0810011-1

   1/2

  • Basic Safety - Livbåtsman och överlevnad

   S0810011-2

   1/2

  • Basic Safety - Första hjälp

   S0810011-3

   1

  • Basic Safety - Personlig säkerhet och socialt ansvar

   S0810011-4

   1

  • SRC

   S0802051

   1/2

  • Orienteringskurs för tankfartyg

   S0806041

   1

  • Sjöfartsengelska 1

   S0322031

   1 1/2

  • Elteknik

   S0005041

   2

  • Kemi för däcksbefäl

   S0442022

   1

  • Skyddsmedvetenhet för sjöfarare med utsedda skyddsuppgifter

   S3862031

   1/2

  • Datakunskap

   Y010706

   1

  • Baskurs matematik

   C140111

   0

  • Matematik för nautiker

   S0402052

   3

  • Sfärisk trigonometri

   S0403032

   2

  • Derivata och integral

   S0404023

   3

  • Numeriska metoder

   S0405043

   2 1/2

  • Fysik för nautiker - Vatten, vågor, värme

   S0423062-2

   1 1/2

  • Sjöfartsengelska 2

   S1321052

   1 1/2

  • Sjöfartsengelska 3

   S1323012

   3

  • Sjöfartsengelska 4

   S1322043

   1 1/2

  • Svenska

   M001104

   2

  • Finska - sjöfartsterminologi

   S1305012

   1 1/2

  • Datortillämpningar

   S0482023

   1

  • Ekonomi och redovisning

   Y020404

   1 1/2

  • Kvalitetsledningssystem och ISM

   M302504

   1 1/2

  • Navigation 1

   S1531042

   5 1/2

  • Navigation 1, terrester navigation

   S1531042-1

   3

  • Navigation 1, vaktrutiner o sjövägsregler

   S1531042-2

   1 1/2

  • Navigation 1, grunderna i nautiska instrument och radar

   S1531042-3

   1

  • Navigation 2

   S1532042

   6 1/2

  • Navigation 2, terrester navigation 2

   S1532042-1

   3 1/2

  • Navigation 2, nautiska instrument 1

   S1532042-2

   1

  • Navigation 2, Radar + ARPA

   S1532042-3

   2

  • Navigation 3

   S1533032

   7 1/2

  • Navigation 3, astronomisk navigation

   S1533032-1

   2 1/2

  • Navigation 3, manövreringsteori

   S1533032-2

   1 1/2

  • Navigation 3, vaktrutiner och sjövägsregler

   S1533032-3

   1 1/2

  • Navigation 3, nautiska instrument 2

   S1533032-4

   2

  • ECDIS

   S1538032

   1

  • Oceanografi och nautisk meteorologi 1

   S1529052

   3

  • Fartygsteknik och sjövärdighetsbestämmelser

   S1621042

   3

  • Trim, stabilitet och stress 1

   S1622052

   4

  • Sjörättens grunder

   S1623022

   1

  • Maritim miljömedvetenhet

   S1624032

   2

  • Sjötransporter

   S1721052

   4

  • Lastning och lossning

   S1722042

   2

  • Farligt gods

   S1723062

   1

  • Brandskydd advanced

   S1821022

   1/2

  • Medicinsk första hjälp och sjukvård

   S1822052

   3 1/2

  • Säkerhetsorganisation

   S1825012

   1 1/2

  • General Operator's Certificate (GOC)

   S1922042

   4

  • Vaktstyrmansprov

   S1550012

   0

  • Navigation 4

   S1551053

   6

  • Navigation 4 - Terrester navigation

   S1551053-1

   4

  • Navigation 4 - Vaktrutiner och sjövägsregler

   S1551053-2

   1/2

  • Navigation 4 - Nautiska instrument 3

   S1551053-3

   1 1/2

  • Oceanografi och nautisk meteorologi 2

   S1552073

   2

  • Manövrering och åtgärder vid haveri

   S1555053

   3 1/2

  • Fartygsmaskinteknik

   S1558023

   1 1/2

  • Search and Rescue

   S1557043

   1

  • Maritime Resource Management (MRM)

   S1657043

   1

  • Crowd and Crisis Management

   S1655043

   1

  • Praktikhandledning

   S1656043

   1/2

  • Sjörätt

   S1652023

   3

  • Sjöarbetsrätt

   S1653033

   2

  • Trim, stabilitet och stress 2

   S1651023

   6

  • Bulk- torrlast- och kyltransporter

   S1751044

   4

  • Lastlärans fysik

   S1754013

   1 1/2

  • Lastsäkring

   S1756043

   1

  • Logistik

   S1758033

   2 1/2

  • Lastberäkningar

   S1757023

   3

  • Tankertransporter

   S1753033

   1/2

  • Maritimt ledarskap

   S1659023

   2

  • Fartygsadministration och ekonomi

   S1252043

   2 1/2

  • Ruttplanering och administration

   S3554013

   2

  • Dockning, klassning och certifiering

   S3891023

   1

  • ISPS-SSO

   S3858023

   1

  • Elektronik

   S0461022

   1 1/2

  • Vintersjöfart

   S3553023

   1

  • Tutorkurs

   S3640032

   1

  • Vett och etikett

   S3655023

   1

  • Isnavigering (Polar Code basic)

   S3660013

   1 1/2

  • Isnavigering (Polar Code advanced)

   S3661013

   1

  • IGF Code Basic

   S3670013

   1

  • IGF Code Advanced

   S3671013

   1

  • Rättsvetenskap - Godstransporter 1

   S3753013

   5

  • Fartygsförlagd utbildning och praktik

   S4501071

   18

  • Fartygsförlagd utbildning och praktik - Skolfartyg 1.1

   S4501071-1

   1 1/2

  • Fartygsförlagd utbildning och praktik - Skolfartyg 1.2

   S4501071-2

   1 1/2

  • Fartygsförlagd utbildning och praktik - Fartygets vård och underhåll

   S4501071-3

   1/2

  • Fartygsförlagd utbildning och praktik - Segelfartygspraktik

   S4501071-4

   1/2

  • Fartygsförlagd befälspraktik

   S4521052

   90

  • Fartygsförlagd befälspraktik - Navigation 1, simulator

   S4521052-1

   1 1/2

  • Fartygsförlagd befälspraktik - Navigation 1, skolfartyg 1.3

   S4521052-2

   1

  • Fartygsförlagd befälspraktik - navigation 2, skolfartyg 2

   S4521052-3

   1/2

  • Fartygsförlagd befälspraktik - navigation 2, simulator

   S4521052-4

   1/2

  • Fartygsförlagd befälspraktik - Radar och ARPA, simulator

   S4521052-5

   2

  • Fartygsförlagd befälspraktik - Navigation 3, skolfartyg 3.1

   S4521052-6

   1/2

  • Fartygsförlagd befälspraktik - Navigation 3, simulator

   S4521052-7

   1/2

  • Fartygsförlagd befälspraktik - Navigation 3, storövning i simulator

   S4521052-8

   1

  • Fartygsförlagd befälspraktik - skolfartyg 3.2

   S4521052-9

   1 1/2

  • Fartygsförlagd befälspraktik - Ecdis, simulator

   S4521052-10

   1/2

  • Fartygsförlagd befälspraktik - Navigation 4, skolfartyg 4.1

   S4521052-11

   1/2

  • Fartygsförlagd befälspraktik - manövrering, skolfartyg 4.2

   S4521052-12

   1/2

  • Fartygsförlagd befälspraktik - Navigation 5, skolfartyg 5

   S4521052-13

   1

  • Fartygsförlagd befälspraktik - SAR, Search and Rescue

   S4521052-14

   1/2

  • Examensarbete

   S501101

   15

 • Kursnamn

  Kurskod

  Studiepoäng

  Skriv ut

  Detaljer

  • Bryggrutiner och vakthållning

   S0501041

   1 1/2

  • Sjömansarbete

   S0504021

   1 1/2

  • Hamnfunktioner

   S0505041

   1 1/2

  • Maskinlaborationer

   S0003041

   1 1/2

  • Fartygets vård och underhåll

   S0506061

   1

  • Driftteknik och vakthållning

   S0001061

   1 1/2

  • Basic Safety

   S0810011

   3

  • Basic Safety - Brandskydd grundläggande

   S0810011-1

   1/2

  • Basic Safety - Livbåtsman och överlevnad

   S0810011-2

   1/2

  • Basic Safety - Första hjälp

   S0810011-3

   1

  • Basic Safety - Personlig säkerhet och socialt ansvar

   S0810011-4

   1

  • SRC

   S0802051

   1/2

  • Orienteringskurs för tankfartyg

   S0806041

   1

  • Sjöfartsengelska 1

   S0322031

   1 1/2

  • Elteknik

   S0005041

   2

  • Kemi för däcksbefäl

   S0442022

   1

  • Skyddsmedvetenhet för sjöfarare med utsedda skyddsuppgifter

   S3862031

   1/2

  • Datakunskap

   Y010706

   1

  • Baskurs matematik

   C140111

   0

  • Matematik för nautiker

   S0402052

   3

  • Sfärisk trigonometri

   S0403032

   2

  • Fysik för nautiker

   S0423072

   5

  • Fysik för nautiker - Mekanik

   S0423072-1

   2 1/2

  • Fysik för nautiker - Vatten, vågor, värme

   S0423072-2

   1 1/2

  • Fysik för nautiker - Laborationer

   S0423072-3

   1

  • Sjöfartsengelska 2

   S1321052

   1 1/2

  • Sjöfartsengelska 3

   S1323012

   3

  • Sjöfartsengelska 4

   S1322043

   1 1/2

  • Svenska

   M001104

   2

  • Finska - sjöfartsterminologi

   S1305012

   1 1/2

  • Datortillämpningar

   S0482023

   1

  • Ekonomi och redovisning

   Y020404

   1 1/2

  • Kvalitetsledningssystem och ISM

   M302504

   1 1/2

  • Navigation 1

   S1531042

   5 1/2

  • Navigation 1, terrester navigation

   S1531042-1

   3

  • Navigation 1, vaktrutiner o sjövägsregler

   S1531042-2

   1 1/2

  • Navigation 1, grunderna i nautiska instrument och radar

   S1531042-3

   1

  • Navigation 2

   S1532042

   6 1/2

  • Navigation 2, terrester navigation 2

   S1532042-1

   3 1/2

  • Navigation 2, nautiska instrument 1

   S1532042-2

   1

  • Navigation 2, Radar + ARPA

   S1532042-3

   2

  • Navigation 3

   S1533032

   7 1/2

  • Navigation 3, astronomisk navigation

   S1533032-1

   2 1/2

  • Navigation 3, manövreringsteori

   S1533032-2

   1 1/2

  • Navigation 3, vaktrutiner och sjövägsregler

   S1533032-3

   1 1/2

  • Navigation 3, nautiska instrument 2

   S1533032-4

   2

  • ECDIS

   S1538032

   1

  • Oceanografi och nautisk meteorologi 1

   S1529052

   3

  • Fartygsteknik och sjövärdighetsbestämmelser

   S1621042

   3

  • Trim, stabilitet och stress 1

   S1622052

   4

  • Sjörättens grunder

   S1623022

   1

  • Maritim miljömedvetenhet

   S1624032

   2

  • Sjötransporter

   S1721052

   4

  • Lastning och lossning

   S1722042

   2

  • Farligt gods

   S1723062

   1

  • Brandskydd advanced

   S1821022

   1/2

  • Medicinsk första hjälp och sjukvård

   S1822052

   3 1/2

  • Säkerhetsorganisation

   S1825012

   1 1/2

  • General Operator's Certificate (GOC)

   S1922042

   4

  • Vaktstyrmansprov

   S1550012

   0

  • Navigation 4

   S1551053

   6

  • Navigation 4 - Terrester navigation

   S1551053-1

   4

  • Navigation 4 - Vaktrutiner och sjövägsregler

   S1551053-2

   1/2

  • Navigation 4 - Nautiska instrument 3

   S1551053-3

   1 1/2

  • Oceanografi och nautisk meteorologi 2

   S1552073

   2

  • Manövrering och åtgärder vid haveri

   S1555053

   3 1/2

  • Fartygsmaskinteknik

   S1558023

   1 1/2

  • Search and Rescue

   S1557043

   1

  • Maritime Resource Management (MRM)

   S1657043

   1

  • Crowd and Crisis Management

   S1655043

   1

  • Praktikhandledning

   S1656043

   1/2

  • Sjörätt

   S1652023

   3

  • Sjöarbetsrätt

   S1653033

   2

  • Trim, stabilitet och stress 2

   S1651023

   6

  • Bulk- torrlast- och kyltransporter

   S1751044

   4

  • Lastlärans fysik

   S1754013

   1 1/2

  • Lastsäkring

   S1756043

   1

  • Logistik

   S1758033

   2 1/2

  • Lastberäkningar

   S1757023

   3

  • Tankertransporter

   S1753033

   1/2

  • Maritimt ledarskap

   S1659023

   2

  • Fartygsadministration och ekonomi

   S1252043

   2 1/2

  • Ruttplanering och administration

   S3554013

   2

  • Dockning, klassning och certifiering

   S3891023

   1

  • ISPS-SSO

   S3858023

   1

  • Elektronik

   S0461022

   1 1/2

  • Maskinarbete

   S0004031

   1 1/2

  • Första hjälp

   S0804061

   1

  • Vintersjöfart

   S3553023

   1

  • Tutorkurs

   S3640032

   1

  • Vett och etikett

   S3655023

   1

  • Isnavigering (Polar Code basic)

   S3660013

   1 1/2

  • Isnavigering (Polar Code advanced)

   S3661013

   1

  • Rättsvetenskap - Godstransporter 1

   S3753013

   5

  • FRB - Fast Rescue Boat

   S3857013

   1 1/2

  • Fartygsförlagd utbildning och praktik

   S4501071

   18

  • Fartygsförlagd utbildning och praktik - Skolfartyg 1.1

   S4501071-1

   1 1/2

  • Fartygsförlagd utbildning och praktik - Skolfartyg 1.2

   S4501071-2

   1 1/2

  • Fartygsförlagd utbildning och praktik - Fartygets vård och underhåll

   S4501071-3

   1/2

  • Fartygsförlagd utbildning och praktik - Segelfartygspraktik

   S4501071-4

   1/2

  • Fartygsförlagd befälspraktik

   S4521052

   90

  • Fartygsförlagd befälspraktik - Navigation 1, simulator

   S4521052-1

   1 1/2

  • Fartygsförlagd befälspraktik - Navigation 1, skolfartyg 1.3

   S4521052-2

   1

  • Fartygsförlagd befälspraktik - navigation 2, skolfartyg 2

   S4521052-3

   1/2

  • Fartygsförlagd befälspraktik - navigation 2, simulator

   S4521052-4

   1/2

  • Fartygsförlagd befälspraktik - Radar och ARPA, simulator

   S4521052-5

   2

  • Fartygsförlagd befälspraktik - Navigation 3, skolfartyg 3.1

   S4521052-6

   1/2

  • Fartygsförlagd befälspraktik - Navigation 3, simulator

   S4521052-7

   1/2

  • Fartygsförlagd befälspraktik - Navigation 3, storövning i simulator

   S4521052-8

   1

  • Fartygsförlagd befälspraktik - skolfartyg 3.2

   S4521052-9

   1 1/2

  • Fartygsförlagd befälspraktik - Ecdis, simulator

   S4521052-10

   1/2

  • Fartygsförlagd befälspraktik - Navigation 4, skolfartyg 4.1

   S4521052-11

   1/2

  • Fartygsförlagd befälspraktik - manövrering, skolfartyg 4.2

   S4521052-12

   1/2

  • Fartygsförlagd befälspraktik - Navigation 5, skolfartyg 5

   S4521052-13

   1

  • Fartygsförlagd befälspraktik - SAR, Search and Rescue

   S4521052-14

   1/2

  • Examensarbete

   S501101

   15

 • Kursnamn

  Kurskod

  Studiepoäng

  Skriv ut

  Detaljer

  • Bryggrutiner och vakthållning

   S0501041

   1 1/2

  • Skolfartyg 1

   S0502031

   1 1/2

  • Sjömansarbete

   S0504021

   1 1/2

  • Hamnfunktioner

   S0505041

   1 1/2

  • Fartygets vård och underhåll

   S0506051

   2

  • Driftteknik och vakthållning

   S0001061

   1 1/2

  • Skolfartyg 2

   S0002051

   1 1/2

  • Maskinlaborationer

   S0003041

   1 1/2

  • Maskinarbete

   S0004031

   1 1/2

  • Livbåtsman och överlevnadsteknik

   S0801041

   1

  • Elteknik

   S0005041

   2

  • SRC - radiotelefoni

   S0802041

   1

  • Brandskydd Basic

   M301104

   1

  • Första hjälp

   S0804061

   1

  • Personlig säkerhet och socialt ansvar

   S0805051

   1 1/2

  • Personlig säkerhet och socialt ansvar

   S0805041

   1 1/2

  • Orienteringskurs för tankfartyg

   S0806031

   1 1/2

  • Sjöfartsengelska 1

   S0322031

   1 1/2

  • Datakunskap

   Y010503

   1 1/2

  • Studieteknik

   Y010704

   1

  • Kemi för däcksbefäl

   S0442012

   1 1/2

  • Kemi för däcksbefäl

   S0442022

   1

  • Baskurs matematik

   C140111

   0

  • Matematik och trigonometri för nautiker

   S0402032

   3

  • Matematik för nautiker

   S0402052

   3

  • Fysik 1: Mekanik

   S0421042

   4

  • Fysik 2: Vatten, vågor, värme

   S0422042

   2

  • Fysik för nautiker - Vatten, vågor, värme

   S0423062-2

   1 1/2

  • Sfärisk trigonometri

   S0403032

   2

  • Derivata och integral

   S0404023

   3

  • Datortillämpningar

   S0482023

   1

  • Numeriska metoder

   S0405033

   3

  • Svenska 1

   M001103

   2

  • Intermar

   S3339012

   3

  • Engelska 2

   Y031302

   3

  • Finska nivå 1

   Y030204

   3

  • Finska nivå 2

   Y030503

   3

  • Finska nivå 3

   Y030304

   3

  • Grundkurs i juridik

   Y020302

   1 1/2

  • Grundläggande forskningsmetodik

   Y010404

   2

  • Ekonomi och redovisning

   Y020404

   1 1/2

  • Kvalitetsledningssystem och ISM

   M302503

   2

  • Navigation 1

   S1531032

   7

  • Navigation 2

   S1532022

   4 1/2

  • Navigation 3

   S1533012

   7 1/2

  • Navigation 3

   S1533022

   7 1/2

  • Nautiska instrument 1

   S1535022

   2

  • Nautiska instrument 2

   S1536012

   2

  • Radar + ARPA

   S1537012

   3

  • ECDIS

   S1538022

   1 1/2

  • Oceanografi och nautisk meteorologi 1

   S1529042

   3 1/2

  • Fartygsteknik och sjövärdighetsbestämmelser

   S1621042

   3

  • Trim, stabilitet och stress 1

   S1622052

   4

  • Sjörättens grunder

   S1623012

   1 1/2

  • Maritim miljömedvetenhet

   S1624032

   2

  • Sjötransporter

   S1721042

   4 1/2

  • Lastning och lossning

   S1722032

   1 1/2

  • Farligt gods

   S1723042

   1 1/2

  • Farligt gods

   S1723052

   1 1/2

  • Brandskydd Advanced

   M301204

   1

  • Brandskydd advanced

   S1821022

   1/2

  • Medicinsk första hjälp och sjukvård

   S1822042

   4 1/2

  • Medicinsk första hjälp och sjukvård

   S1822052

   3 1/2

  • Säkerhetsorganisation

   S1825012

   1 1/2

  • General Operator's Certificate (GOC)

   S1922032

   6

  • Sjöfartsfinska, nivå 1

   S1301022

   3

  • Sjöfartsfinska, nivå 2

   S1302022

   3

  • Sjöfartsengelska 2

   S1321052

   1 1/2

  • Vaktstyrmansprov

   S1550012

   0

  • Navigation 4

   S1551043

   4 1/2

  • Oceanografi och nautisk meteorologi 2

   S1552073

   2

  • Nautiska instrument 3

   S1553033

   1 1/2

  • Vaktrutiner och sjövägsregler

   S1554023

   1

  • Manövrering och åtgärder vid haveri

   S1555033

   4

  • Manövrering och åtgärder vid haveri

   S1555043

   4

  • Fartygsmaskinteknik

   S1558013

   1 1/2

  • Search and Rescue

   S1557033

   1 1/2

  • Maritime Resource Management (MRM)

   S1657033

   1 1/2

  • Crowd and Crisis Management

   S1655033

   1 1/2

  • Praktikhandledning

   S1656033

   1

  • Sjörätt

   S1652023

   3

  • Sjöarbetsrätt

   S1653023

   3

  • Skolfartyg 4

   S1559023

   1

  • Trim, stabilitet och stress 2

   S1651023

   6

  • Bulk- torrlast- och kyltransporter

   S1751034

   4 1/2

  • Lastlärans fysik

   S1754013

   1 1/2

  • Lastsäkring

   S1756043

   1

  • Logistik

   S1758023

   3

  • Lastberäkningar

   S1757023

   3

  • Tankertransporter

   S1753033

   1/2

  • Sjöfartsengelska 3

   S1322033

   1 1/2

  • Maritimt ledarskap

   S1659023

   2

  • Fartygsadministration och ekonomi

   S1252033

   3

  • Navigation Intro

   S3501011

   1/2

  • Radarnavigering i skärgården (Simulator)

   S3551033

   1 1/2

  • Astronomisk navigation fördjupad kurs

   S3552023

   1 1/2

  • Vintersjöfart

   S3553023

   1

  • Ruttplanering och administration

   S3554013

   2

  • Tutorkurs

   S3640032

   1

  • Vett och etikett

   S3655023

   1

  • Isnavigering (Polar Code basic)

   S3660013

   1 1/2

  • Isnavigering (Polar Code advanced)

   S3661013

   1

  • Rättsvetenskap - Godstransporter 1

   S3753013

   5

  • Fördjupad tanksäkerhet

   S3851033

   3

  • FRB - Fast Rescue Boat

   S3857013

   1 1/2

  • ISPS-SSO

   S3858023

   1

  • Tankoperativ säkerhetskurs för gasfartyg

   S3860013

   1 1/2

  • Skyddsmedvetenhet för sjöfarare med utsedda skyddsuppgifter

   S3862021

   1/2

  • Fortbildning för räddningsfarkoster och beredskapsbåtar

   S3867013

   1/2

  • Dockning, klassning och certifiering

   S3891023

   1

  • Segelfartygspraktik

   S4501041

   1 1/2

  • Teknisk ritning 1

   M102103

   3

  • Ryska, grundkurs

   R033601

   3

  • Spanska grundkurs

   R034101

   3

  • Spanska fortsättningskurs

   R034201

   3

  • Fartygsförlagd utbildning och praktik

   S4501031

   30

  • Fartygsförlagd befälspraktik

   S4521032

   30

  • Examensarbete

   S501101

   15

 • Kursnamn

  Kurskod

  Studiepoäng

  Skriv ut

  Detaljer

  • Bryggrutiner och vakthållning

   S0501041

   1 1/2

  • Sjömansarbete

   S0504021

   1 1/2

  • Hamnfunktioner

   S0505041

   1 1/2

  • Maskinlaborationer

   S0003041

   1 1/2

  • Fartygets vård och underhåll

   S0506061

   1

  • Driftteknik och vakthållning

   S0001061

   1 1/2

  • Basic Safety

   S0810011

   3

  • Basic Safety - Brandskydd grundläggande

   S0810011-1

   1/2

  • Basic Safety - Livbåtsman och överlevnad

   S0810011-2

   1/2

  • Basic Safety - Första hjälp

   S0810011-3

   1

  • Basic Safety - Personlig säkerhet och socialt ansvar

   S0810011-4

   1

  • SRC

   S0802051

   1/2

  • Orienteringskurs för tankfartyg

   S0806041

   1

  • Sjöfartsengelska 1

   S0322031

   1 1/2

  • Elteknik

   S0005041

   2

  • Kemi för däcksbefäl

   S0442022

   1

  • Skyddsmedvetenhet för sjöfarare med utsedda skyddsuppgifter

   S3862031

   1/2

  • Datakunskap

   Y010705

   1

  • Datakunskap

   Y010706

   1

  • Baskurs matematik

   C140111

   0

  • Matematik för nautiker

   S0402052

   3

  • Sfärisk trigonometri

   S0403032

   2

  • Derivata och integral

   S0404023

   3

  • Numeriska metoder

   S0405043

   2 1/2

  • Fysik för nautiker - Vatten, vågor, värme

   S0423062-2

   1 1/2

  • Sjöfartsengelska 2

   S1321052

   1 1/2

  • Sjöfartsengelska 3

   S1323012

   3

  • Sjöfartsengelska 4

   S1322043

   1 1/2

  • Svenska

   M001104

   2

  • Finska - sjöfartsterminologi

   S1305012

   1 1/2

  • Datortillämpningar

   S0482023

   1

  • Ekonomi och redovisning

   Y020404

   1 1/2

  • Kvalitetsledningssystem och ISM

   M302504

   1 1/2

  • Navigation 1

   S1531042

   5 1/2

  • Navigation 1, terrester navigation

   S1531042-1

   3

  • Navigation 1, vaktrutiner o sjövägsregler

   S1531042-2

   1 1/2

  • Navigation 1, grunderna i nautiska instrument och radar

   S1531042-3

   1

  • Navigation 2

   S1532042

   6 1/2

  • Navigation 2, terrester navigation 2

   S1532042-1

   3 1/2

  • Navigation 2, nautiska instrument 1

   S1532042-2

   1

  • Navigation 2, Radar + ARPA

   S1532042-3

   2

  • Navigation 3

   S1533032

   7 1/2

  • Navigation 3, astronomisk navigation

   S1533032-1

   2 1/2

  • Navigation 3, manövreringsteori

   S1533032-2

   1 1/2

  • Navigation 3, vaktrutiner och sjövägsregler

   S1533032-3

   1 1/2

  • Navigation 3, nautiska instrument 2

   S1533032-4

   2

  • ECDIS

   S1538032

   1

  • Oceanografi och nautisk meteorologi 1

   S1529052

   3

  • Fartygsteknik och sjövärdighetsbestämmelser

   S1621042

   3

  • Trim, stabilitet och stress 1

   S1622052

   4

  • Sjörättens grunder

   S1623022

   1

  • Maritim miljömedvetenhet

   S1624032

   2

  • Sjötransporter

   S1721052

   4

  • Lastning och lossning

   S1722042

   2

  • Farligt gods

   S1723062

   1

  • Brandskydd advanced

   S1821022

   1/2

  • Medicinsk första hjälp och sjukvård

   S1822052

   3 1/2

  • Säkerhetsorganisation

   S1825012

   1 1/2

  • General Operator's Certificate (GOC)

   S1922042

   4

  • Vaktstyrmansprov

   S1550012

   0

  • Navigation 4

   S1551053

   6

  • Navigation 4 - Terrester navigation

   S1551053-1

   4

  • Navigation 4 - Vaktrutiner och sjövägsregler

   S1551053-2

   1/2

  • Navigation 4 - Nautiska instrument 3

   S1551053-3

   1 1/2

  • Oceanografi och nautisk meteorologi 2

   S1552073

   2

  • Manövrering och åtgärder vid haveri

   S1555053

   3 1/2

  • Fartygsmaskinteknik

   S1558033

   2

  • Search and Rescue

   S1557043

   1

  • Maritime Resource Management (MRM)

   S1657043

   1

  • Crowd and Crisis Management

   S1655043

   1

  • Praktikhandledning

   S1656043

   1/2

  • Sjöarbetsrätt

   S1653033

   2

  • Sjörätt

   S1652023

   3

  • Trim, stabilitet och stress 2

   S1651023

   6

  • Bulk- torrlast- och kyltransporter

   S1751044

   4

  • Lastlärans fysik

   S1754013

   1 1/2

  • Lastsäkring

   S1756043

   1

  • Logistik

   S1758033

   2 1/2

  • Lastberäkningar

   S1757023

   3

  • Tankertransporter

   S1753033

   1/2

  • Maritimt ledarskap

   S1659023

   2

  • Fartygsadministration och ekonomi

   S1252043

   2 1/2

  • Ruttplanering och administration

   S3554013

   2

  • Dockning, klassning och certifiering

   S3891023

   1

  • ISPS-SSO

   S3858023

   1

  • Spanska grundkurs

   R034101

   3

  • Maskinarbete

   S0004031

   1 1/2

  • Första hjälp

   S0804061

   1

  • Vintersjöfart

   S3553023

   1

  • Tutorkurs

   S3640032

   1

  • Vett och etikett

   S3655023

   1

  • Isnavigering (Polar Code basic)

   S3660013

   1 1/2

  • Isnavigering (Polar Code advanced)

   S3661013

   1

  • IGF Code Basic

   S3670013

   1

  • IGF Code Advanced

   S3671013

   1

  • Rättsvetenskap - Godstransporter 1

   S3753013

   5

  • Fördjupad tanksäkerhet

   S3851033

   3

  • FRB - Fast Rescue Boat

   S3857013

   1 1/2

  • Fartygsförlagd utbildning och praktik

   S4501071

   18

  • Fartygsförlagd utbildning och praktik - Skolfartyg 1.1

   S4501071-1

   1 1/2

  • Fartygsförlagd utbildning och praktik - Skolfartyg 1.2

   S4501071-2

   1 1/2

  • Fartygsförlagd utbildning och praktik - Fartygets vård och underhåll

   S4501071-3

   1/2

  • Fartygsförlagd utbildning och praktik - Segelfartygspraktik

   S4501071-4

   1/2

  • Fartygsförlagd befälspraktik

   S4521052

   90

  • Fartygsförlagd befälspraktik - Navigation 1, simulator

   S4521052-1

   1 1/2

  • Fartygsförlagd befälspraktik - Navigation 1, skolfartyg 1.3

   S4521052-2

   1

  • Fartygsförlagd befälspraktik - navigation 2, skolfartyg 2

   S4521052-3

   1/2

  • Fartygsförlagd befälspraktik - navigation 2, simulator

   S4521052-4

   1/2

  • Fartygsförlagd befälspraktik - Radar och ARPA, simulator

   S4521052-5

   2

  • Fartygsförlagd befälspraktik - Navigation 3, skolfartyg 3.1

   S4521052-6

   1/2

  • Fartygsförlagd befälspraktik - Navigation 3, simulator

   S4521052-7

   1/2

  • Fartygsförlagd befälspraktik - Navigation 3, storövning i simulator

   S4521052-8

   1

  • Fartygsförlagd befälspraktik - skolfartyg 3.2

   S4521052-9

   1 1/2

  • Fartygsförlagd befälspraktik - Ecdis, simulator

   S4521052-10

   1/2

  • Fartygsförlagd befälspraktik - Navigation 4, skolfartyg 4.1

   S4521052-11

   1/2

  • Fartygsförlagd befälspraktik - manövrering, skolfartyg 4.2

   S4521052-12

   1/2

  • Fartygsförlagd befälspraktik - Navigation 5, skolfartyg 5

   S4521052-13

   1

  • Fartygsförlagd befälspraktik - SAR, Search and Rescue

   S4521052-14

   1/2

  • Examensarbete

   S501101

   15

  • Examensarbete - grundläggande forskningsmetodik

   S501101-1

   0

  • Examensarbete - Svenska för examensarbetet

   S501101-2

   0

 • Kursnamn

  Kurskod

  Studiepoäng

  Skriv ut

  Detaljer

  • Bryggrutiner och vakthållning

   S0501041

   1 1/2

  • Sjömansarbete

   S0504021

   1 1/2

  • Hamnfunktioner

   S0505041

   1 1/2

  • Maskinlaborationer

   S0003041

   1 1/2

  • Fartygets vård och underhåll

   S0506061

   1

  • Driftteknik och vakthållning

   S0001061

   1 1/2

  • Basic Safety

   S0810011

   3

  • Basic Safety - Brandskydd grundläggande

   S0810011-1

   1/2

  • Basic Safety - Livbåtsman och överlevnad

   S0810011-2

   1/2

  • Basic Safety - Första hjälp

   S0810011-3

   1

  • Basic Safety - Personlig säkerhet och socialt ansvar

   S0810011-4

   1

  • SRC

   S0802051

   1/2

  • Orienteringskurs för tankfartyg

   S0806041

   1

  • Sjöfartsengelska 1

   S0322031

   1 1/2

  • Elteknik

   S0005041

   2

  • Kemi för däcksbefäl

   S0442022

   1

  • Skyddsmedvetenhet för sjöfarare med utsedda skyddsuppgifter

   S3862031

   1/2

  • Datakunskap

   Y010705

   1

  • Datakunskap

   Y010706

   1

  • Baskurs matematik

   C140111

   0

  • Matematik för nautiker

   S0402052

   3

  • Sfärisk trigonometri

   S0403032

   2

  • Derivata och integral

   S0404023

   3

  • Numeriska metoder

   S0405043

   2 1/2

  • Datortillämpningar

   S0482023

   1

  • Fysik

   S0423052

   5

  • Fysik - Mekanik

   S0423052-1

   3

  • Fysik - Vatten, vågor, värme

   S0423052-2

   2

  • Fysik för nautiker - Vatten, vågor, värme

   S0423062-2

   1 1/2

  • Sjöfartsengelska 2

   S1321052

   1 1/2

  • Sjöfartsengelska 3

   S1323012

   3

  • Sjöfartsengelska 4

   S1322043

   1 1/2

  • Svenska

   M001104

   2

  • Finska nivå 1

   Y030204

   3

  • Finska nivå 2

   Y030503

   3

  • Finska nivå 3

   Y030304

   3

  • Finska - sjöfartsterminologi

   S1305012

   1 1/2

  • Grundkurs i juridik

   Y020302

   1 1/2

  • Ekonomi och redovisning

   Y020404

   1 1/2

  • Kvalitetsledningssystem och ISM

   M302504

   1 1/2

  • Navigation 1

   S1531042

   5 1/2

  • Navigation 1, terrester navigation

   S1531042-1

   3

  • Navigation 1, vaktrutiner o sjövägsregler

   S1531042-2

   1 1/2

  • Navigation 1, grunderna i nautiska instrument och radar

   S1531042-3

   1

  • Navigation 2

   S1532042

   6 1/2

  • Navigation 2, terrester navigation 2

   S1532042-1

   3 1/2

  • Navigation 2, nautiska instrument 1

   S1532042-2

   1

  • Navigation 2, Radar + ARPA

   S1532042-3

   2

  • Navigation 3

   S1533032

   7 1/2

  • Navigation 3, astronomisk navigation

   S1533032-1

   2 1/2

  • Navigation 3, manövreringsteori

   S1533032-2

   1 1/2

  • Navigation 3, vaktrutiner och sjövägsregler

   S1533032-3

   1 1/2

  • Navigation 3, nautiska instrument 2

   S1533032-4

   2

  • ECDIS

   S1538032

   1

  • Oceanografi och nautisk meteorologi 1

   S1529052

   3

  • Fartygsteknik och sjövärdighetsbestämmelser

   S1621042

   3

  • Trim, stabilitet och stress 1

   S1622052

   4

  • Sjörättens grunder

   S1623022

   1

  • Maritim miljömedvetenhet

   S1624032

   2

  • Sjötransporter

   S1721052

   4

  • Lastning och lossning

   S1722042

   2

  • Farligt gods

   S1723062

   1

  • Brandskydd advanced

   S1821022

   1/2

  • Medicinsk första hjälp och sjukvård

   S1822052

   3 1/2

  • Säkerhetsorganisation

   S1825012

   1 1/2

  • General Operator's Certificate (GOC)

   S1922042

   4

  • Vaktstyrmansprov

   S1550012

   0

  • Navigation 4

   S1551053

   6

  • Navigation 4 - Terrester navigation

   S1551053-1

   4

  • Navigation 4 - Vaktrutiner och sjövägsregler

   S1551053-2

   1/2

  • Navigation 4 - Nautiska instrument 3

   S1551053-3

   1 1/2

  • Oceanografi och nautisk meteorologi 2

   S1552073

   2

  • Manövrering och åtgärder vid haveri

   S1555053

   3 1/2

  • Fartygsmaskinteknik

   S1558033

   2