Elektronisk anslagstavla

Det här är Högskolan på Ålands elektroniska anslagstavla. Tillkännagivandena på anslagstavlan sker i enlighet med bestämmelserna om offentlig delgivning i förvaltningslagen (2008:9) för landskapet Åland.

Upphandling: Navigations- och maskinrumssimulator

Upphandling

Publicerad: 15 jul 2019 07:35 | Uppdaterad: 15 Jul 2019 07:35

Högskolan på Åland begär in ansökningar om att delta i en konkurrenspräglad dialog gällande upphandlingen av en ny eller uppgraderad navigations- och maskinrumssimulator. Upphandlingen omfattar: en navigationssimulator innefattande 1 st. A-brygga (Class A (NAV)), 3…
Läs mer