Information om hur Högskolan på Åland påverkas av coronaviruset (Covid-19)

Vi anpassar verksamheten till följd av coronapandemin i enlighet med myndigheternas anvisningar och överenskomna riktlinjer med andra högskolor och universitet.

På den här sidan uppdateras informationen om situationen med coronaviruset vid högskolan. Sidan är uppdaterad 20 .1 2021 och anvisningarna gäller fr.o.m 25.1 2021 (vecka 4).

Åland är fortsättningsvis i epidemins accelerationsfas och högskolans beredskapsgrupp har därför valt att tillsvidare fortsätta med hybridundervisningen samt att komplettera anvisningarna om användningen av munskydd.

Rekommendation om munskydd
Studerande och personal ska använda munskydd när de vistas i högskolans byggnader (undantag personalens eget kontor).
Vid ingångarna på HÅ Södra och HÅ Norra finns handsprit och munskydd som ska sättas på innan man fortsätter. Då undervisningen sker vid HÅ Västra, tar så som tidigare respektive lärare med sig nödvändig skyddsutrustning.

Studerande
Studerande uppmanas undvika onödiga besök i högskolans byggnader. Studerande ska även undvika samlingar i studerandepentryn med mera.

Personal
Högskolans personal rekommenderas distansarbete. Alla som kan ska således arbeta på distans. Utöver detta ska om möjligt även fysiska möten undvikas. Personalen uppmanas att undvika gemensamma pauser i kafferum och liknande utrymmen.

Besöksförbud för externa besökare i högskolans byggnader. Möten med externa ska ske på distans.

Närundervisning
Närundervisning ska undvikas i mån av möjlighet, distansundervisning rekommenderas starkt.

Vid minsta symtom ska besök till högskolan undvikas. Det tåls även att lyfta upp väsentligheten kring att hålla social distansering och god handhygien.

Information vid eventuell smitta på HÅ

Beredskapsgruppen sprider inte information om enstaka karantänfall vid HÅ. Information på individnivå delas endast med beredskapsgruppen.

Personal och studerande uppmanas att respektera den enskildes rätt till integritet och att därför inte sprida information om karantänfall till andra studerande eller medarbetare.

Kommunikationspolicy vid Covid-19 (19.10 2020)

Programstuderande

 • Nuvarande arrangemang (beskrivet i följande punkt)  för undervisningen fortsätter under vårterminen 2021 men kan förändras om läget med pandemin ändrar i någondera riktningen.
 • Distansundervisningen fortsätter under hela höstterminen 2020 på alla teorikurser och de teoretiska delarna av kurser. Undantag är kurser som ges till studerande på årskurs 1, praktiska moment/kurser samt vissa av Öppna högskolans kurser.
 • Säkerhetsutrustning ska användas då säkerhetsavstånd (1-2 m) inte kan garanteras.

Studerande vid Öppna högskolan

Personal

Närstudier i högskolans utrymmen

Utlandsvistelse för studerande och personal

 • För de studerande som reser utanför landets gränser över julledigheten påminner vi om rekommendationerna om egen karantän (för närvarande 7 dagar) vid inresa till Åland. Just nu kan man resa fritt över gränsen mellan Sverige och Åland och inga intyg behövs från HÅ. Man behöver dock alltid följa med myndigheternas anvisningar – en förändrad situation kan leda till nya rekommendationer och skärpta restriktioner. Mera information finns i sista punkten.
 • När det gäller utlandspraktik manar beredskapsgruppen till stor försiktighet samt att man i god tid diskuterar frågan med studiehandledare och praktikansvarig lärare.
 • Det internationella utbytet kommer inte att under vårterminen arbeta aktivt för att ta emot andra studerande eller sända ut HÅ:s studerande för utbytesstudier.
 • Om du reser från ett land med en incidens på under 25 fall per 100 000 invånare behöver du inte stanna i karantän. Reser du från ett land med en högre incidens än detta rekommenderas karantän i 7 dygn. Aktuell information om de olika ländernas status finns på THL:s hemsida

Högskolans utrymmen och evenemang

Studerandeservice

 • Studerande som inte har närstudier får endast besöka högskolans utrymmen för att sköta kansliärenden och för kopiering/utskrift. Kom ihåg att rengöra kopiatorn efter dig!
 • Högskolebibliotekets öppettider.

Säkerhet

 • Handsprit finns placerade på flera ställen i högskolans utrymmen.
 • Städning och rengöring av alla utrymmen har effektiviserats, speciellt toaletter och sociala utrymmen och känsliga ytor som dörrhandtag, strömbrytare och bordsytor i undervisningsutrymmen.
 • Säkerhetsutrustning ska användas i situationer då säkerhetsavstånd inte kan garanteras. Läs mer om utrustning och användningsanvisningar här.
 • Gemensamma chromebooks ska rengöras mellan varje användare. Användarna ansvarar själva för rengöringen. Vid varje förvaringsskåp finns det rengöringsvätska och putsdukar. Rengör chromebooken innan du lägger den tillbaka i skåpet. Det rekommenderas även att du rengör chromebooken innan du börjar använda den.

Följ myndigheternas rekommendationer och anvisningar

Frågor

Kom ihåg att vi alla delar ansvaret för egen och andras säkerhet. Därför är det viktigt att alla tar sitt ansvar och följer anvisningarna.