Information om hur Högskolan på Åland påverkas av Covid-19

Finlands regering har beslutat att  undantagstillstånd inte längre råder. De restriktioner sm nu gäller baserar sig på smittskyddslagen.

Informationen på denna sida uppdateras kontinuerligt.

Senaste meddelande

17 juni 2020 kl. 16.15

Beredskapsgruppen har med anledning av rådande situation och smittskyddslagens bestämmelser beslutat följande:

Studerande

  • Studier och undervisning fortsätter i huvudsak på distans, i varje fall kurser som börjar före 1.10. Undantag görs för vissa kurser som förutsätter närvaro, t.ex. laborationer och praktiska övningar.
  • Första årets studerande inleder sina studier på plats enligt schema som publiceras senast 15.7.
  • All närundervisning ordnas så att studerandes och personalens hälsa och säkerhet tryggas, i enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar och i enlighet med riktlinjer överenskomna med andra högskolor och universitet.
  • Senast i början av september tas beslut om hur studierna arrangeras fr.o.m. november.
  • Studerande som behöver tillgång till t.ex. specialutrustning eller utrymmen på högskolan ombeds kontakta sin studiehandledare.
  • Högskolans ytterdörrar kommer att vara låsta under hösten. Samtliga studerande som saknar passertagg ska skaffa tagg (mot deposition). Information om beställning och användning av tag finns på hemsidan. 

Personal

  • Distansarbete i enlighet med den rekommendation som getts har i huvudsak fungerat bra, och rekommendationen fortsätter att gälla tills vidare. I syfte att minimera närkontakt och smittorisk är det motiverat att rekommendationen fortsatt gäller åtminstone till början av höstterminen. Personalen skall komma ihåg att fylla i kalkylarket. Rekommendationen bedöms på nytt efter sommaren. 

Höstens öppningsevenemang

  • På grund av rådande pandemi planeras tills vidare inga större sammankomster i högskolans regi. Inskription, inspark och personaldag uteblir och ersätts med andra, motsvarande evenemang senare när det är möjligt.

 

Tidigare meddelanden

Läs tidigare meddelande från Högskolan på Åland om Covid-19