Information om hur Högskolan på Åland påverkas av coronaviruset (Covid-19)

Vi anpassar verksamheten till följd av coronapandemin i enlighet med myndigheternas anvisningar och överenskomna riktlinjer med andra högskolor och universitet.

På den här sidan uppdateras informationen om situationen med coronaviruset vid högskolan. Sidan är senast uppdaterad 26.10.2020:

Rekommendation om distansarbete för alla
Finansministeriet och social- och hälsovårdsministeriet rekommenderar att sådana arbetstagare inom den offentliga sektorn, vars arbetsuppgifter möjliggör det, distansarbetar i så stor utsträckning som möjligt. Genom arbetsarrangemangen kan man minska närkontakt och övriga riskfaktorer på arbetsplatserna. Landskapsregeringen har samma rekommendation för sina anställda. För överenskommelse om distansarbete och eventuella frågor, kontakta din förman.

Distansundervisning

Obs! Distansundervisningen fortsätter enligt tidigare beslut under hela höstterminen 2020 på alla teorikurser och de teoretiska delarna av kurser. Undantag är kurser som ges till studerande på årskurs 1, praktiska moment/kurser samt vissa av Öppna högskolans kurser.

Uppdaterad länk: Information till landskapets skolor – Uppdaterade riktlinjer om munskydd 

Information vid eventuell smitta på HÅ

Beredskapsgruppen sprider inte information om enstaka karantänfall vid HÅ. Information på individnivå delas endast med beredskapsgruppen.

Personal och studerande uppmanas att respektera den enskildes rätt till integritet och att därför inte sprida information om karantänfall till andra studerande eller medarbetare. 

Kommunikationspolicy vid Covid-19 (19.10 2020)

Programstuderande

Studerande vid Öppna högskolan

Personal

Närstudier i högskolans utrymmen

Utlandsvistelse för studerande och personal

 • Inget utbyte sker under hösten 2020.
 • Eventuell praktik utomlands bedöms skilt från fall till fall.
 • Från och med 12.10.2020 gäller följande:
  Om du reser från ett land med en incidens på under 25 fall per 100 000 invånare behöver du inte stanna i karantän. Reser du från ett land med en högre incidens än detta rekommenderas karantän i 10 dygn. Aktuell information om de olika ländernas status finns på THL:s hemsida

Högskolans utrymmen och evenemang

Studerandeservice

 • Studerande som inte har närstudier får endast besöka högskolans utrymmen för att sköta kansliärenden och för kopiering/utskrift. Kom ihåg att rengöra kopiatorn efter dig!
 • Högskolebibliotekets öppettider.

Säkerhet

 • Handsprit finns placerade på flera ställen i högskolans utrymmen.
 • Städning och rengöring av alla utrymmen har effektiviserats, speciellt toaletter och sociala utrymmen och känsliga ytor som dörrhandtag, strömbrytare och bordsytor i undervisningsutrymmen.
 • Säkerhetsutrustning ska användas i situationer då säkerhetsavstånd inte kan garanteras. Läs mer om utrustning och användningsanvisningar här.
 • Gemensamma chromebooks ska rengöras mellan varje användare. Användarna ansvarar själva för rengöringen. Vid varje förvaringsskåp finns det rengöringsvätska och putsdukar. Rengör chromebooken innan du lägger den tillbaka i skåpet. Det rekommenderas även att du rengör chromebooken innan du börjar använda den.

Följ myndigheternas rekommendationer och anvisningar

Frågor

Kom ihåg att vi alla delar ansvaret för egen och andras säkerhet. Därför är det viktigt att alla tar sitt ansvar och följer anvisningarna.