Lärare på högskolan utreder olyckor till sjöss

Bengt Malmberg, överlärare vid Högskolan på Åland, har sedan 2016 anlitats av Olycksutredningscentralen i Finland som sakkunnig för fartygsolyckor som sker på åländskt vatten.

För att kunna anlitas som sakkunnig behöver du ha gått flera utbildningar i olycksundersökning. Utbildningar samt undersökningarna i sig ger ett enormt kunskapstillskott för mig som lärare inom nautiska ämnen, berättar Bengt.

I sin roll som sakkunnig har Bengt bland annat deltagit i utredning av eldistributionsstörningar (blackouts) på fartyg och Skarvens grundstötning. För närvarande deltar Bengt i två pågående utredningar; Amorellas bottenkänning i Julgrund och Viking Graces bottenkänning förra helgen.

Bengt anlitas av Olycksutredningscentralen inte enbart för sin nautiska expertis, utan också för sin kunskap om olika förhållanden som styrs av den åländska självstyrelselagen.

Högskolans studerande drar nytta av Bengts erfarenhet

Erfarenheterna och kunskapen från undersökningarna tar Bengt med i sin undervisning på högskolan. Men på ett allmänt plan och utan att gå in på detaljer, eftersom själva undersökningarna och resultaten bygger på hörande av inblandade människor i förtroende och det materialet är viktigt att det behandlas konfidentiellt. Däremot lärdomarna som framkommer i utredningarna vill Bengt gärna att de studerande tar till sig.

Sammantaget är undersökningsarbetet otroligt lärorikt och ger mig kunskaper som jag kan använda och vidarebefordra till mina studerande med förhoppningen att de kan lära sig av det som har skett och undvika att hamna i samma situationer själva, säger Bengt.

Utredningsgruppen publicerade i veckan en första rapport om Amorellas bottenkänning. Utredningen fortsätter och beräknas vara klar till sommaren 2021.

Fler artiklar

Är du vår nya vicerektor?

Just nu söker vi en ny vicerektor. Till vicerektorns ansvarsområde hör utbildningsprogrammen inom elektroteknik, informationsteknik, maskinteknik och sjöfart samt högskolans internationalisering och alumn verksamhet.  Sista ansökningsdag är 22 augusti.

Läs mer

Är du vår nya medarbetare?

Högskolan har tre lediga tjänster - vicerektor, förändringskoordinator och FUI-ansvarig - ute nu. Låter det intressant? Sista ansökningsdag för vicerektor är den 22 augusti 2020, för övriga den 3 augusti 2022.

Läs mer