”Det är viktigt att vara länken mellan utbildning och arbetsplatsen”

Foto av Christel Lindberg

Christel Lindberg, överskötare vid Ålands hälso- och sjukvård är medlem i Högskolan på Ålands Branschråd för sjukskötarprogrammet. Här svarar hon på några frågor kring samarbetet mellan Högskolan på Åland och näringslivet.

Vad är din roll i branschrådet?

Min roll i branschrådet är att jag representerar mitt branschområde omvården inom ÅHS.

Varför tycker du att det är viktigt med ett samarbete mellan högskolan och näringslivet?

För mej är det viktigt att vara länken mellan utbildning och arbetsplatsen. Utbyte av erfarenheter och utveckling av samarbete samt följa med utvecklingen av nya rön är något jag värnar om. Eftersom medlemmarna i rådet representerar många olika områden inom vården är detta ett forum för utbyte av tankar och praktiska erfarenheter av utveckling.

Har ditt företag haft något konkret samarbete med högskolan?

Kontinuerligt genomförs praktikavsnitt av studeranden på ÅHS och ÅHS får lämna förslag på examensarbeten. Diskussioner förs om gemensamma utvecklingsområden, till exempel sårvård.

 

Fler artiklar