Hoppa till innehåll

Vänträff för nyinflyttade som läser svenska vid Medis

Grupp med människor

I kursen hälsofrämjande projekt på sjukskötarutbildning ordnade fyra studerande – Jeliffe Ocampo-Fajardo, Milla Soininen, Gergana Shanturkovska och Fredrika Skaglund  – i samarbete med Folkhälsan på Åland en vänträff onsdagen den 12 oktober 2022, i Allaktivitetshuset i Mariehamn. Under träffen var fokus lagt på social samvaro på svenska samt på kort information om olika organisationer och myndigheter. I slutet av kvällen svarade elva av fjorton deltagare att de pratat med personer de inte kände förut. Under kvällen var stämningen positiv och välkomnande. 

”Tillsammans med Folkhälsan på Åland valde vi att ordna en vänträff för inflyttade samt deras familjer. Kvällen skulle bestå av social samvaro, information, aktiviteter för stora och små samt fika. Målet med vårt hälsofrämjande projekt var att de svenska språkkunskaperna skulle ha använts, att deltagarna skulle ha fått mera information om organisationer och myndigheter som är bra att känna till och ha fått nya bekantskaper. Till träffen hade vi förberett pyssel, lekar och fiskedamm för barnen.

Förberedelser

Fredagen den 23.9 besökte vi de tre klasserna på Medborgarinstitutet i Mariehamn (Medis) som studerar svenska för inflyttade (SFI) dagtid och bjöd in eleverna inklusive familjemedlemmar till vår träff. Vi fick även frågan om vad man ska tänka på när man startar företag att besvara under vänträffen. Senare kontaktade vi även läraren som har kvällskurser i SFI och bjöd in dessa två grupper.

Gruppindelning

På kvällen hade vi studerande högskolans pins i varsin färg, röd, grön, gul och blå på oss och på borden hade vi placerat reflexer i nämnda färger så att det skulle gå lätt för grupperna att hitta sina platser. När deltagarna kom till Allaktivitetshuset fick de ta en gul, grön, röd eller blå legobit från en påse. Färgerna representerade kvällens fyra olika grupper. Detta sätt valde vi för att smidigare kunna dela in deltagarna i grupper och samtidigt möjliggöra nya
bekantskaper.

14 gäster

I vänträffen deltog 14 st gäster som är nyinflyttade till Åland från Bosnien, Lettland, Filippinerna, Bulgarien, Ryssland, Rumänien och Syrien, 6 personer från inbjudna organisationer samt en person som bor i Folkhälsans lägenhet. Kvällens överraskning var att en boende valde att delta i träffen – trots att det inte var sångstund som hen önskat. De planerade barnaktiviteterna ställdes in, eftersom inga barn deltog, och kvällens fokus blev att prata svenska med våra deltagare. Representanterna från de inbjudna organisationerna hade med sig material, bilder och broschyrer, vilket bidrog till intressanta diskussioner.

Presentationer

Det hälsofrämjande projektet inleddes med fika samt presentationen av 14 organisationer och myndigheter, under vilken många tog bilder och antecknade. Vi hade sammanställt kontaktuppgifterna till dem vi presenterade på ett papper som vi skrivit ut till deltagarna som fick ta det med sig hem. Informationsdelen avslutades med Tanjas och Anna-Karins (Ålands Förläggning) information om vad som är viktigt att tänka på när man besöker vården, vem man möter i vårdkontakten och om antibiotikaresistens.

Diskussion

Därefter satte vi oss med våra grupper och ställde några på förhand bestämda frågor till våra gruppmedlemmar för att få igång diskussionen. Vi delade också ut enkäter till deltagarna och hjälpte dem som behövde stöd att förstå frågorna. Under kvällen tog vi även Polaroid-foton av den som önskade. Kvällen avslutades med en avslappningsövning (Tågresan genom kroppen) till lugn musik. Inför övningen gick vi igenom kroppsdelarna med deltagarna så att de lättare kunde följa resan, som började i tårna och avslutades i ansiktet. Innan hemgång fick nöjda deltagare välja bland våra sponsorerade gåvor.

Tack!

Vi vill tacka våra sponsorer: Eckerö Linjen, Folkhälsan på Åland, Högskolan på Åland, Lekia Åland, Puneh, Rädda Barnen på Åland, Röda Korset Ålands distrikt, Snäckö Frukt,Taffel Factory och Viking Line Åland.

 

Fler artiklar