Öppen gästföreläsning: “Våld mot äldre – vad är det och vad gör vi?”

20 maj 2021 13:30 – 14:30

Välkommen på en öppen föreläsning med Britt-Inger Saveman, sjuksköterska och senior professor vid Institutionen för omvårdnad, Umeå universitet samt gästprofessor vid Högskolan på Åland. Läs mer här.