Presentation av examensarbeten

15 maj 2019 08:30 – 15:00

Studerande på utbildningsprogrammen informationsteknik, Hospitality Management och företagsekonomi presenterar sina examensarbeten i auditoriet i högskolan Norra. Se hela programmet för presentationerna.