Ansökningstid för utbildningar som inleds hösten 2018

15 mars – 16 april 2018

Ansökningar till högskoleprogrammen som börjar hösten 2018 tas emot från och med den 15 mars till den 16 april 2018. Mera information om hur du söker till utbildningarna hittar du på sidan Ansökan.