Skip to main content

Susann Friman Abrahamsson

​Training Manager at ASA Safety Center

 

Sköter om kursverksamheten och kursbokningar för sjöfartskurserna.