Skip to main content

Patrik Kraufvelin

Project Leader

 

Projektledare för projektet “Samverkan med SLU”.

Patrik Kraufvelin arbetar som forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet.