Skip to main content

Mats Åsgård

Senior Lecturer, M.Sc. Naval Architecture

Bild av Mats Åsgård
Phone
+358 (0)18 537 736
E-mail
mats.asgard@ha.ax
Address
Högskolan Norra, Neptunigatan 17

Undervisning

Elektroteknik

Teknisk ritning
Maskin- och energiteknik
Fartygsteori

Sjöfart

Trim, stabilitet och stress 1
Trim, stabilitet och stress 2 inkl. läckstabilitet
Fartygsteknik och sjövärdighetsbestämmelser

Teknik

Fartygsteknikens grunder
Tekniskritning och Auto-Cad
Rörschemaritning
Trim, stabilitet och stress
Hållfasthetslära 1
Mekanik 2
Hållfasthetslära 2
Maskinelement
Läckstabilitet och förebyggande av skador
Maskinrumsarrangemang (valbar kurs)

Övrigt

Kursplaneringar