Katarina Ulenius

Lecturer, MSc

Bild av Katarina Ulenius
Phone
+358 (0)18 537780
E-mail
katarina.ulenius@ha.ax
Address
Högskolan Norra, Neptunigatan 17, våning 2