Julia Ahlqvist

Information Specialist

Julia Ahlqvist
Phone
+358 (0)18 537706
E-mail
julia.ahlqvist@ha.ax
Address
Mariehamns stadsbibliotek / Mariehamn City Library, Strandgatan 29

 

Kontaktbibliotekarie åt Öppna högskolan samt åt utbildningsprogrammen för företagsekonomi, Hospitality Management och sjöfart.