Skip to main content

Jennie Lindman

Management Coordinator, Quality Coordinator, Data Protection Officer (DPO)

Fotografi av anställd Jennie Lindman
Phone
+358 (0)18 537 701
E-mail
jennie.lindman@ha.ax
Address
Högskolan Norra, Neptunigatan 17, våning 1

 

Dataskyddsombud för Högskolan på Åland. Frågor till dataskyddsombudet riktas till dpo@ha.ax.